Select Page

USAID/SWEDEN FARMA II – JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

USAID/SWEDEN FARMA II – JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA

USAID/Sweden Projekat razvoja tržišne poljoprivrede II (FARMA II) poziva kvalificirane proizvođačke organizacije da dostave zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku unapređenju konkurentnosti sektora mljekarstva, voća i povrća, ljekovitog i aromatičnog bilja, pčelarstva, te sektora peradarstva.

Zainteresirane organizacije legalno registrirane u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine paket Javnog poziva mogu preuzeti ovdje:
RFA 008 2018 – Podrška unapređenju konkurentnosti sektora mljekarstva, voća i povrća, ljekovitog i aromatičnog bilja, pčelarstva, te sektora peradarstva
Prilog A: Potvrde
Prilog B: Puna prijava za grant
Prilog C: Potvrda o osiguravanju jednakih mogućnosti
Prilog D: Obrazac za zaštitu okoliša

Zahtjevi moraju biti dostavljeni elektronski, putem e-mail adrese grants@farmabih.ba i u štampanoj formi u jedan od ureda USAID/Sweden FARMA II projekta (Sarajevo, Tuzla ili Banja Luka), ne kasnije od 16:00 sati, na dan 15.10.2018. godine. Aplikanti treba da prate uputstva za apliciranje predstavljena u RFA dokumentu.

USAID/Sweden FARMA II će organizirati informativne sastanke na kojim će se zainteresiranim organizacijama pružiti sve informacije i uputstva za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva. Sve zainteresirane organizacije se pozivaju da prisustvuju jednom od ovih sastanaka (dolazak potvrditi putem e-maila grants@farmabih.ba do 14.09. u 11:00 sati).

Planirani termini i lokacije informativnih sastanaka su sljedeći:

17.09.2018. – 11:00h – Sarajevo – OVAJ TERMIN JE MORAO BITI POMJEREN – novi datum je 27.09. u 11:00h
20.09.2018. – 12:00h – Mostar
21.09.2018. – 11:00h – Bihać
25.09.2018. – 11:00h – Tuzla
26.09.2018. – 11:00h – Banja Luka
*(o tačnijim lokacijama prijavljeni učesnici će biti informisani naknadno)

Sva pojašnjenja i uputstva će biti iskomunicirana putem e-mail adrese grants@farmabih.ba ili objavljena na stranici projekta. Izjave i/ili interpretacije od strane bilo koga drugog se smatraju nevažećim.

OGLASI

Loading