Select Page

Vlada FBiH predložila smanjenje stope doprinosa i rasterećenje obveza poslodavaca

Vlada FBiH predložila smanjenje stope doprinosa i rasterećenje obveza poslodavaca

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici je, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o doprinosima i uputila ga po skraćenom postupku na usvajanje u parlamentarnu proceduru.

Obračun doprinosa

JošPredloženom izmjenom mijenja se propisani uvjet za primjenu preferencijalne osnovice za obračun doprinosa za radnike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih, starih, zanata.

Kako je obrazloženo, ovim se ostavlja mogućnost isplate većeg iznosa plaća ovim radnicima (sa sadašnjeg iznosa u visini najniže plaće na iznos od 85 posto prosječne neto plaće).

Također, vrši se usklađivanje iznosa preferencijalne mjesečne osnovice za obračun doprinosa za ove radnike, kako bi se zadržao približno isti postotak povlastice (predloženom izmjenom ovaj postotak neznatno je veći).

Razlozi za donošenje ove izmjene su jačanje konkurentnosti na inozemnom tržištu, prvenstveno u tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće kao pretežno izvozno orijentiranoj djelatnosti kroz utvrđivanje plaćanja doprinosa na nižu povlaštenu osnovicu ukoliko se zaposleniku isplaćuje mjesečna plaća u visini do 85 posto prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji BiH.

Na ovaj način postiže se cjenovna konkurentnost proizvoda iz BiH koji su namijenjeni izvozu te se samim tim osiguravaju pretpostavke za značajnija investicijska ulaganja u ovaj sektor. Ovaj zakon po usvajanju bi stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH.

Prijedlog zakona o doprinosima

Također, Vlada je danas utvrdila amandmane na tekst Prijedloga zakona o doprinosima koji je ranije uputila u parlamentarnu proceduru, čime oni postaju sastavni dio ovog prijedloga zakona.

Amandmanima se, između ostalog, s ciljem dodatnog rasterećenja obveza poslodavca i stvaranja povoljnijeg poslovnog ambijenta, stopa doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje smanjuje za jedan dodatni indeksni poen, odnosno sa 17,50 posto na 16,50 posto.

To predstavlja ukupnu stopu doprinosa od 31,5 posto, odnosno smanjenje za cijelih 10 posto u odnosu na trenutno važeću stopu. Proširuje se i definicija prosječne mjesečne neto plaće u Federaciji, a u cilju lakšeg razumijevanja i njene primjene.

Definira se i pojam roditelja njegovatelja, kao nove kategorije osiguranika u skladu s posebnim propisima koji su regulirali ovu oblast. Propisuje se obveza doprinosa za ovu novu kategoriju obveznika u skladu sa Zakonom o roditeljima njegovateljima.

Stimuliranje ulaganja u dobrovoljne mirovinske fondove

Utvrđenim amandmanima se propisuje i da su osobe zaposlene u inozemstvu, ako nisu obvezno osigurana po propisima te države, obveznici doprinosa na osnovicu.

Utvrđuje se i dodatno stimuliranje ulaganja u dobrovoljne mirovinske fondove na način da se primanja od mirovinskom doprinosa, na koja se ne plaćaju doprinosi, povećavaju sa 80 KM na 100 KM mjesečno i vrši usklađivanje s neoporezivim iznosom iz Prijedloga zakona o porezu na dohodak.

Također, predviđeno je i propisivanje obaveze plaćanja posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa i volontere, samo ukoliko nisu osigurana na zdravstveno osiguranje kako je to utvrđeno propisima za nezaposlene osobe.

Prema jednom od utvrđenih amandmana, ovaj zakon primjenjivat će se od 1. siječnja 2024. godine.

(www.jabuka.tv)

OGLASI

Loading