Select Page

Vlada ZHŽ-a utvrdila Prijedlog proračuna za 2018. godinu

Vlada ZHŽ-a utvrdila Prijedlog proračuna za 2018. godinu

Jučer je u Širokom Brijegu održana 88. sjednica Vlade Županije Zapadnohercegovačke.

Vlada je utvrdila Prijedlog Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu, kao i Prijedlog Proračuna Županije Zapadnohercegovačke za 2018. godinu, koje je uputila u daljnju skupštinsku proceduru.

Također, Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopunama Odluke o privremenoj listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke, kao i načinu njihovog propisivanja i izdavanja; Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke o isplati sredstava za investicije u zdravstvu predviđene financijskim planom Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu; Odluku o dopunama Odluke o donošenju Programa utroška sredstava „Tekući prijenosi za novčane potpore u poljoprivrednoj proizvodnji i gospodarstvu“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu; Odluku o izmjenama Odluke o prijenosu sredstava „Tekući prijenosi Agenciji za privatizaciju u Županiji Zapadnohercegovačkoj“ utvrđenih Proračunom Županije Zapadnohercegovačke za 2017. godinu; Odluku o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o zakupu šumskog zemljišta u državnom vlasništvu za podizanje višegodišnjih nasada na dijelu k. č. broj: 193, dijelu k. č. broj: 194 i dijelu k. č. broj: 839 k. o. Rasno, Široki Brijeg; Odluku o redovitom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja Županije Zapadnohercegovačke na dan 31. 12. 2017. godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je donijela sljedeća rješenja: Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva Županije Zapadnohercegovačke; Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke; Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva Ministarstva pravosuđa i uprave Županije Zapadnohercegovačke; Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke; Rješenje o imenovanju Glavnog popisnog povjerenstva za popis stalnih sredstava u obliku stvari, prava i razgraničenja i zaliha materijala, robe i sitnog inventara županijskih ministarstava i uprava i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za popis novčanih sredstava, donacijskih sredstava, plemenitih metala i vrijednosnih papira, potraživanja i plasmana, kratkoročnih i dugoročnih obveza i razgraničenja kapitala Županije Zapadnohercegovačke, stoji na mrežnim stranicama Vlade ZHŽ.

posusje.net

OGLASI

Loading