Select Page

Zakazana 28. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

Zakazana 28. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

 

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine
Posušje», broj: 5/08, 9/08 i 10/10), sazivam 28. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati
6.11.2015. godine (petak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Vijećnička pitanja
2. Izvješća o radu osnovnih i srednjih škola za školsku 2014./2015. godinu
3. Izvješće o izvršenju proračuna općine Posušje za period od 1.1 do 30.6.2015. godine
4. a) Prijedlog Rješenje o razrješenju ravnatelja Dječjeg vrtića „Bajka“ Posušje
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Dječjeg vrtića „Bajka“ Posušje
5. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Bajka“ Posušje
6. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Radio Posušje
d.o.o.
b) Prijedlog Rješenja o imenovanja privremenog člana Nadzornog odbora Javnog
poduzeća Radio Posušje d.o.o.
7. a) Inicijativa za izradu izmjene i dopune regulacijskog plana Posušje (križanje Ulice bana
Ivana Mažuranića i Ulice kneza Trpimira)
b) Inicijativa za izradu izmjene i dopune regulacijskog plana Meljakuša II (Ulica Ivana Raosa)
c) Inicijativa za izradu izmjene i dopune regulacijskog plana Vojuša (Ulica Katarine Zrinske)
8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Posušje (Gaj –
Cvitanovića ograde)
9. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Posušje (Mokri
dolac – Šumski gaj)
10. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana put Posušje-Grude
(„Euromaterijali“)
11. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana „Landeke“
(benzinska crpka kod Weltplasta)
12. Prijedlog 0dluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana „Vinjanski dom“
13. Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta
14. Prijedlog Odluke o prodaji dijela nekretnine neposrednom pogodbom
15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za
uređenje prostora na lokalitetu „Mokri dolac“
16. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o postupku i načinu utvrđivanja minimalno-tehničkih
uvjeta poslovnih objekata
17. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o davanju ovlasti Udruzi HVIDR-a Posušje o
organizaciji i naplati parkiranja u ulicama fra Grge Martića i kralja Tomislava
18. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o prijevozu učenika
19. Prijedlog Odluke o deficitarnim zanimanjima
20. Prijedlog Odluke o javnom prijenosu sjednica Općinskog vijeća
21. Različito

PREDSJEDNIK
___________________
Ivan Lončar

opcina-posusje.ba

OGLASI

Dan otvorenih vrata Frame

U subotu 8. lipnja 2024., u vremenu od 16.00 do 19.00 sati u vjeronaučnom centru, naša frama...

Loading