Select Page

Zakon koji regulira zabranu pušenja u zatvorenim prostorima bi uskoro trebao u stvarnu primjenu

Zakon koji regulira zabranu pušenja u zatvorenim prostorima bi uskoro trebao u stvarnu primjenu

Prije malo više od godinu dana, točnije 28. svibnja 2023. godine na snagu je stupio Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje od kojih je najvažnija i najzanimljiviji propis onaj o zabrani pušenja u ugostiteljskim objektima. Iako su u početku svi ugostitelji počeli s primjenom, već nakon nekoliko dana sve se vratilo na staro, jer je iz resornog Federalnog ministarstva zdravstva pojašnjeno da če se kazne početi dijeliti tek kada stupe na snagu podzakonski akti.

Danas na Svjetski dan nepušenja (31. svibnja), upravo smo Federalno ministarstvo zdravstva pitali gdje je zapeo Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje?

„Zakonom o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje („Službene novine Federacije BiH“, broj 38/22) definirano je da će federalni ministar zdravstva u roku od 12 mjeseci od početka primjene ovog zakona (do kraja svibnja 2024. godine) donijeti provedbene propise na osnovu Zakona, kojima se reguliraju uvjeti za posebne prostorije za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja.  S tim u vezi informiramo Vas da je završena izrada Pravilnika o uvjetima za posebne prostorije za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja, te da je Pravilnik dobio pozitivno mišljenje Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU, nakon čega će biti upućen na objavu u Službenim novinama Federacije BiH“, stoji u odgovoru Federalnog ministarstva zdravstva. Oni pak ne navode kada očekuju da bi Pravilnik mogao stupiti na snagu.

“Vezano za Vaše pitanje o ugostiteljskim objektima napominjemo da su pravne osobe, u čijim objektima postoje izuzeci od zabrane pušenja u skladu s ovim zakonom, bilo da su u njihovom vlasništvu ili su im dati na korištenje (kao što su odjeli za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, ugostiteljski objekti i drugi, definirani članom 7. Zakona) dužni uskladiti svoj rad s odredbama ovog Pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu. Članom 32. Zakona definirano je da nadzor nad primjenom ovog zakona obavljaju Federalna uprava za inspekcijske poslove, te županijski organi za inspekcijske poslove. Zakonom je također definirano da će se kazne propisane ovim zakonom početi naplaćivati nakon proteka 12 mjeseci od početka primjene ovog zakona, odnosno od dana stupanja na snagu podzakonskih akata donesenih temeljem ovog zakona (pravilnika). Visine kazni po vrsti prekršaja denifirane su Zakonom: https://fmoh.gov.ba/uploads/files/Zakon%20o%20kontroli%20i%20ogranicenoj%20upotrebi%20duhana%20-%20Sl.%20novine%2038_22.pdf”, odgovorili sun am iz Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine.

Radioposusje.ba

OGLASI

Dan otvorenih vrata Frame

U subotu 8. lipnja 2024., u vremenu od 16.00 do 19.00 sati u vjeronaučnom centru, naša frama...

Loading