Select Page

Zoran Galić: Graničnoj policiji treba još 120 ljudi

Zoran Galić: Graničnoj policiji treba još 120 ljudi

Direktor Granične policije BiH (GPBiH) Zoran Galić ocijenio je u razgovoru za Agenciju Fena da je ova policijska agencija u 2014. godini održala kontinuitet učinkovitog djelovanja na planu suzbijanja prekograničnog kriminala.

Sumirajući prioritete na tom planu, istaknuo je da je u cilju zajedničke borbe protiv prekograničnog kriminala GPBiH u 2014. godini nastavila uspješnu suradnju, kako s agencijama za provođenje zakona susjednih zemalja, tako i s agencijama iz BiH.

Strategija razvoja

”U međunarodnim okvirima GPBiH je ostala prepoznatljiva kao izuzetno dobar partner za suradnju i tu mislim na sve relevantne organizacije i agencije za provođenje zakona iz cijelog svijeta, a posebno bih istaknuo suradnju s FRONTEX-om, INTERPOL-om, DCAF-om, EUROPOL-om, IOM-om, kao i značajnu potporu koju u kontinuitetu pružaju vlade Sjedinjenih Američkih Država i Savezne Republike Njemačke”, kazao je Galić.

Podcrtao je da GPBiH ima vlastitu strategiju razvoja koja bi u narednom razdoblju mogla biti velika potpora Bosni i Hercegovini u njenom nastojanju na putu za ulazak u Europsku uniju (EU), navodeći da će biti nastavljene aktivnosti u pogledu usklađivanja zakonodavstva BiH, odnosno propisa GPBiH sa zakonodavstvom EU.

”Također ćemo raditi na daljem unapređenju graničnih provjera na način da predstavljaju potreban sigurnosni filtar, te da omogućavaju normalan protok ljudi i robe preko granice sukladno EU standardima”, podsjeća Galić.

Istodobno, ističe odlučnost GPBiH da ustraje u borbi protiv prekograničnog i organiziranog kriminala, te ostane pouzdan partner svim agencijama za provedbu zakona na tom području u nacionalnom i međunarodnom okviru.

Kadrovske izmjene

Kada se radi o konkretnom operativnom djelovanju ove agencije u 2014. godini, Galić navodi da je realizirano nekoliko operativnih akcija usmjerenih protiv krijumčarenja ljudi, narkotika i roba, kao i ilegalnih migracija, čime je potvrđena snaga i odlučna namjera u borbi protiv korupcije i u unutarnjim redovima.

”U 2014. godini urađeno je mnogo na kadrovskim izmjenama unutar GPBiH u cilju povećanja učinkovitosti rada agencije, a u narednom razdoblju očekujemo bar djelomično rješavanje kadrovskog manjka koji usporava razvoj agencije. Između ostalog, aktualna je i konkursna procedura za prijem 120 kadeta u GP-u BiH, od kojih 100 u činu policajac i 20 u činu mlađi inspektor”, podsjeća Galić.

Mišljenja je da, pored navedene kadrovske nepopunjenosti, problemi s kojima se GPBiH susreće jesu i ograničenost proračunskih sredstava koje ova agencija ima na raspolaganju za realiziranje svojih razvojnih projekata, kao i loše stanje infrastrukture na graničnim prijelazima.

Dodao je da su evidentni nedostaci u pogledu infrastrukture koji se odnose na opremljenost graničnih prijelaza, te da određen broj međunarodnih graničnih prijelaza ne sadrži kapacitete za provođenje “druge linije” graničnih provjera.

”Neadekvatni smještajni kapaciteti su problem s kojim se GPBiH suočava od vremena svog uspostavljanja. Jedan broj objekata nije u vlasništvu ove agencije i oni se iznajmljuju, a veliki broj objekata je kontejnerskog tipa, što za posljedicu ima visoke troškove zakupa prostora i loše radne uvjete”, kazao je direktor GPBiH Zoran Galić u razgovoru za Agenciju Fena.

(Fena)

OGLASI

Loading