Select Page

Županija Zapadnohercegovačka ima najveći postotak vozačica u državi

Županija Zapadnohercegovačka ima najveći postotak vozačica u državi

Najveći postotak osoba ženskog spola vozača je u Županiji Zapadnohercegovačkoj 39,8%, zatim slijedi Unsko-sanska županija sa 36,8 %, dok je na trećem mjestu po broju vozača ženskog spola HBŽ-a sa 36,5 %, pokazala je analiza BIHAMK-a. U Hercegovačko-neretvanskoj županiji ima 30.042 vozačica, odnosno izraženo u postocima 30,2%. Prema podacima Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) u BiH je u 2017.godini bilo aktivno ukupno 886.631 vozačkih dozvola osoba muškog spola, što postotno iznosi 66,34% , dok je ukupan broj aktivnih vozačkih dozvola osoba ženskog spola iznosio 449.833 ili 33,66%.

Aktivne vozačke u BiH

Prema statističkim podacima dobivenim od Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka u Bosni i Hercegovini u protekloj 2017. godini zaključno sa 31. prosincem aktivno je bilo 1.336.464 vozačkih dozvola. Promatrajući naprijed navedene podatke vidljivo je da je tijekom protekle godine povećan ukupan broj aktivnih vozačkih dozvola za 36.464 aktivne vozačke dozvole ili za 2,8% u 2017.godini u odnosu na 2016.godinu. Najveći broj aktivnih vozačkih dozvola evidentiran je u Federaciji BiH i to 824.386 ili 61,68 % od ukupnog broja aktivnih vozačkih dozvola na području BiH, u Republici Srpskoj 478.694 ili 35,82% od ukupnog broja aktivnih vozačkih dozvola na području BiH, dok je u Distriktu Brčko aktivno 33.384 vozačkih dozvola ili 2,5 %.

Najveći broj aktivnih vozačkih dozvola evidentiran je u Sarajevskoj županiji i to 175.632 ili 21,3 % od ukupnog broja aktivnih vozačkih dozvola na području FBiH u 2017.godini, na drugom mjestu nalazi se Tuzlanska županija s 175.278 aktivnih vozačkih dozvola ili 21,26 % od ukupnog broja aktivnih vozačkih dozvola na području FBiH u 2017. godini, dok se na trećem mjestu nalazi se Zeničko-dobojska županija s brojem od 130.438 aktivnih vozačkih dozvola ili 15,82 % od ukupnog broja aktivnih vozačkih dozvola na području FBiH u 2017.godini. U HNŽ je aktivno 86.338 vozačkih dozvola.

Izrađeno vozačkih dozvola u 2017.godini

Svake godine, pa tako i u 2017.godini, u Bosni i Hercegovini se izrađuje jedan broj novih aktivnih vozačkih dozvola, u koje spadaju prvi put izrađene, kao i obnovljene vozačke dozvole. Podaci pokazuju da je tokom 2017. godine došlo do porasta broja izdanih vozačkih dozvola u odnosu na 2016.godinu za 9.683 vozačke dozvole ili za 4,98%. Ukupan broj izdanih vozačkih dozvola u 2017. godini za osobe muškog spola iznosio je 130.820 ili 64,1%, dok je ukupan broj izdanih vozačkih dozvola za osobe ženskog spola iznosio 73.344, odnosno 35,9%.

vecernji.ba

OGLASI

Loading