Select Page

Javni poziv na program zapošljavanja i samozapošljavanja SSNESP

Javni poziv na program zapošljavanja i samozapošljavanja SSNESP

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike – Jedinica za implementaciju projekata socio-ekonomske podrške,obuke i prezapošljavanja (PIU SESER) i Federalni zavod za zapošljavanje, raspisuju Javni poziv poslodavcima da se prijave za sudjelovanje u Programu sufinanciranja zapošljavanja i Javni poziv nezaposlenim osobama da se prijave za sudjelovanje u Programu samozapošljavanja.

Obrasci za apliciranje za Program dostupni su u nadležnoj općinskoj ispostavi Zavoda za zapošljavanje i nadležnoj županijskoj službi za zapošljavanje. Prijave poslodavaca za sudjelovanje u Programu sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom nadležnoj općinskoj ispostavi Zavoda za zapošljavanje ili nadležnoj županijskoj službi za zapošljavanje.

Više na:

http://www.fzzz.ba/vijesti/program-zapoljavanja-i-samozapoljavanja-ssnesp

OGLASI

Loading