Select Page

KŠD RAKITNO: Raspisan natječaj za stipendije studentima 2014./2015.

KŠD RAKITNO: Raspisan natječaj  za stipendije studentima 2014./2015.

KŠD Rakitno raspisalo je natječaj za dodijelu stipendija studentima s područja Rakitna.

●Pravo sudjelovanja na natječaju imaju studenti:
– koji imaju boravište ili prebivalište u općini Posušje sa adresom stanovanja u Rakitnu
– koji nastavljaju:
a. redovni preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij ili
b. redovni stručni ili specijalistički diplomski stručni studij
– (u nastavku teksta: sveučilišni ili stručni studij), osim studenata prve godine studija
– koji upisuju godinu sveučilišnog ili stručnog studija, a da u toku studija nisu izgubili više od jedne godine (osim u slučaju mirovanja studentskih prava)

● Kriteriji za dodjelu stipendije su:
– uspješnost – prosjek ocjena
– redovno upisana viša godina sveučilišnog ili stručnog studija (dakle – osim prve godine)
– ne primanje stipendije iz drugih izvora

● Svi kandidati koji se javljaju dužni su podnijeti sljedeću dokumentaciju:
– prijavni obrazac – (preuzeti ga osobno u prostorijama KŠD „RAKITNO“ ili “skinuti” na web stranici www.stokilasi.com)
– potvrda matičnog fakulteta o redovitom studiranju
– prijepis ocjena (ovjeren)
– kopiju indexa
– rodni list
– kopiju osobne iskaznice
– ugovor o tekućem računu (u bilo kojoj banci u BiH)

● Visina stipendije je 1.500,00 KM (10 mjeseci po 150 KM)

● Natječaj traje 14 dana od dana objave u Večernjem listu i na web stranici www.stokilasi.com dakle od 7.11.2014.

Zamolbe i prijave sa nepotpunom dokumentacijom, kao i one koje ne pristignu u zadanom roku, neće se razmatrati.

● Nakon provedenog Natječaja Upravni odbor Društva sastavlja rang listu i donosi odluku o dodjeli stipendija te istu prosljeđuje Stipendijskom nadzornom odboru. Nakon pozitivnog stava tog odbora , odluka postaje izvršna. U skladu s Odlukom o dodjeli stipendija, s korisnikom stipendije zaključuje se ugovor o stipendiranju, u kojem se pobliže uređuju prava i obveze davatelja i primatelja stipendije.

●Svu odgovarajuću dokumentaciju potrebno je, preporučenom pošiljkom, poslati poštom na adresu: Poklečani bb, 88245 Poklečani, BiH uz naznaku “NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA” KŠD „RAKITNO“

● Datum objave natječaja: 7.11.2014. god.

● Pred. Društva: Žarko Romić

OGLASI

Loading