Select Page

Obavijest o prijavi plana proizvodnje za 2017. godinu

Obavijest o prijavi plana proizvodnje za 2017. godinu

Općinska služba za gospodarstvo obavještava sve poljoprivredne proizvođače koji su upisani u RPG i RK, a zainteresirani su za novčane potpore u poljoprivredi, da su dužni prijaviti plan proizvodnje za 2017. godinu ukoliko planiraju u toj godini podnositi zahtjeve za isplatu novčanih potpora.

Sukladno čl. 13 stavak 1. Zakona o novčanim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju ( „Službene novine F BiH“, broj: 42/10) i čl. 6. stavak 1. Pravilnika o načinu i uvjetima ostvarenja novčane potpore po modelu potpora proizvodnje („Službene novine F BiH“, broj:60/14), propisano je da klijent prijavljuje plan proizvodnje za narednu godinu resornom županijskom ministarstvu (Ministarstvu gospodarstva ŽZH) najkasnije do 15.11. tekuće godine.

Klijent koji ne izvrši prijavu planirane proizvodnje u propisanom roku neće moći ostvariti pravo na novčani poticaj u 2017.godini.

Obrazac Prijave plana proizvodnje (PPP) može se preuzeti u Ministarstvu gospodarstva ŽZH , općinskoj službi za gospodarstvo soba br. 109 ili na pultu za informacije u Općini Posušje, svakim radnim danom od 8h – 12h.

opcina-posusje.ba

OGLASI

Loading