Select Page

ODLUKA VLADE: U ZHŽ-u niže cijene lijekova za tlak, želudac, dijabetes, srce…

ODLUKA VLADE: U ZHŽ-u niže cijene lijekova za tlak, želudac, dijabetes, srce…

Stanovništvo Zapadnohercegovačke županije od sredine prošlog mjeseca kupuje jeftinije lijekove.

Naime, na prijedlog resornog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada Zapadnohercegovačke županije na 106. sjednici održanoj 18. lipnja 2018. godine usvojila je odluku o privremenoj listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje Zapadnohercegovačke županije, kao i načinu njihova propisivanja i izdavanja. Glavna karakteristika nove liste lijekova u odnosu na staru je njihova cijena, piše Večernji list BiH.

– Stupanjem na snagu nove liste lijekova u Zapadnohercegovačkoj županiji, osiguranicima će se omogućiti nabava lijekova po nižim cijenama nego što je to bilo do sada – navode iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zapadnohercegovačke županije.

Ističu kako se revidirana lista lijekova koji se propisuju na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje Zapadnohercegovačke županije, primjenjuje se od 22. lipnja 2018. godine, odnosno da od toga datuma stanovništvo može kupiti jeftinije lijekove. Smanjenje cijena se odnosi na znatan broj lijekova, a prilikom prijedloga o smanjenju cijena vodilja su bili lijekovi koje pacijenti najčešće kupuju, odnosno koji im se najčešće propisuju. Iako se smanjenje cijena odnosi na znatan broj lijekova, najznačajnije je kod lijeka Sitaglipin – sa zaštićenim imenom Januvia. Cijena ovog lijeka koji se koristi za liječenje dijabetesa niža je za oko 8%, a taj lijek je jedan od najpropisivanijih.

– Potom je snižena cijena lijeka Pantoprazol (za liječenje želučanih tegoba) za oko 25%, Bisoprolol (lijek koji se koristi u terapiji stabilne kronične insuficijencije srca) plaća se 30 posto manje, Valsartan (kontrola krvnog tlaka) i Hidroklortiazid također 30 posto manje. Nova lista lijekova u Zapadnohercegovačkoj županiji umanjila je i cijenu lijeka Atorvastin (koristi se za smanjenje razine kolesterola i triglicerida) za 20 do 30 posto – navode iz Zavoda za zdravstveno osiguranje Zapadnohercegovačke županije.

Dodaju kako je smanjena cijena još niza lijekova. Inače, među deset lijekova za koje Zavod zdravstvenog osiguranja Zapadnohercegovačke županije izdvaja najviše sredstava spadaju Novomix, Januvia, Levimir, Novorapid, Norditropin, Seretide, Xarelto, Cosopt, Iruzid te Zalasta.
Kada je riječ o potrošnji lijekova, iz Zavoda zdravstvenog osiguranja ZH županije ističu kako je u protekloj godini za lijekove s liste lijekova utrošena 6,021.985,71 marka. U odnosu na 2016. godinu, potrošnja lijekova s liste je povećana za 8,2%.

– Navedeno povećanje je u najvećoj mjeri posljedica proširivanja prava osiguranika, odnosno povećanja broja lijekova koji su uvršteni na pozitivnu listu lijekova – navode iz Zavoda zdravstvenog osiguranja ZH županije. Naime, svi lijekovi koji su u kolovozu 2017. godine uvršteni na listu pri vrhu su potrošnje i po količini i po apsolutnom iznosu, npr. lijek Xarelto, Januvia i drugi.

– Također u odnosu na susjedne zavode, na listi lijekova ovog Zavoda nalazi se najviše generičkih, ali i zaštićenih naziva, što ima za posljedicu veću potrošnju nego što je to bilo ranijih godina – zaključili su iz ZZO-a ZH županije. Valja napomenuti i kako za lijekove s liste lijekova Zavod zdravstvenog osiguranja ZH županije izdvaja 13% ukupnih prihoda, a prosječna potrošnja lijekova po osiguraniku iznosi 75 konvertibilnih maraka

vecernji.ba

OGLASI

Loading