Select Page

U FBiH najrazvijenije Sarajevska i Zapadnohercegovačka županija

U FBiH najrazvijenije Sarajevska i Zapadnohercegovačka županija

Kao i prošle godine, prema izračunu indeksa razvijenosti Federalnoga zavoda za programiranje razvoja, Sarajevska i Zapadnohercegovačka županija najrazvijenije su u FBiH, dok se Hercegbosanska županija, u kojoj je nedavno promijenjena Vlada, nalazi na zadnjem mjestu razvijenosti, piše Večernji list BiH. Isto istraživanje, koje je rađeno na temelju ekonomskih pokazatelja u 2016. godini, pokazuje kako je porast broja zaposlenih zabilježen u svim županijama.

Stanje u županijama

Prema broju novozaposlenih radnika, prednjači Srednjobosanska županija – 4,5%, Zapadnohercegovačka županija – 4,1%, Unsko-sanska – 2,9% i Bosansko-podrinjska – 2,4%. Iz Federalnoga zavoda za programiranje razvoja napominju kako je u Hercegovačko-neretvanskoj županiji zabilježen pad broja zaposlenih za 1,2% i u Hercegbosanskoj županiji za 0,03%. Bez obzira na to što se nalazi na drugom mjestu po stupnju razvijenosti, u Zapadnohercegovačkoj županiji zabilježen je pad za 1,6%, dok je najveće smanjenje broja nezaposlenih ostvareno u Posavskoj županiji za 7,2%, Hercegbosanskoj za 5,8%, Unsko-sanskoj za 5,2%, Srednjobosanskoj za 5,1% i Tuzlanskoj županiji za 4,9%. Kada se analizira službenu statistiku, i dalje FBiH ima visok udio nezaposlenog radno sposobnog stanovništva i na kraju 2016. u tom bh. entitetu broj nezaposlenih osoba iznosio je 372.207, što je manje za 17.658 ili 4,5% u odnosu na 2015. Kada se analizira strukturu zaposlenih, najveći broj zaposlenih zabilježen je u prerađivačkoj industriji – 19,4%, u trgovini – 18% i u javnoj upravi – 10,5%. Najmanji udio zaposlenih i dalje je u poslovanju nekretninama – 0,5%, umjetnosti, zabavi i rekreaciji – 1,3% i uslužnim djelatnostima – 1,4%. Najveće povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je u poslovanju nekretninama za 18,1% i poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu za 11,8%, dok je najveći pad zaposlenih zabilježen u financijskim i djelatnostima osiguranja za 2,8% te vađenju ruda i kamena za 1,9%.

Veći broj umirovljenika

U prošloj godini porastao je broj umirovljenika, što nije dobar ekonomski pokazatelj ako se promatra i visoka stopa nezaposlenih. Broj umirovljenika, prema analizi Federalnoga zavoda za programiranje razvoja, rastao je u svim županijama na prostoru FBiH, izuzev Unsko-sanske, gdje je zabilježeno smanjenje broja umirovljenika za 0,5%. Ukupan broj umirovljenih osoba u FBiH s krajem 2016. godine iznosio je 409.335, što je za 1,8% više nego u prethodnoj godini. Najveći broj umirovljenika zabilježen je u Sarajevskoj županiji s udjelom od 21,5%, a najniži u Posavskoj s udjelom od 0,9 posto u ukupnom broju umirovljenika u Federaciji.

OGLASI

Dan otvorenih vrata Frame

U subotu 8. lipnja 2024., u vremenu od 16.00 do 19.00 sati u vjeronaučnom centru, naša frama...

Loading