Select Page

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE PROSTORA LOGISTIČKOG CENTRA ZA MALE PODUZETNIKE I OBRTNIKE

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIVREMENO KORIŠTENJE PROSTORA LOGISTIČKOG CENTRA ZA MALE PODUZETNIKE I OBRTNIKE

 

Osnovni cilj davanja na privremeno korištenje prostora Logističkog centra za male poduzetnike i obrtnike je prvenstveno pomoć poduzetnicima početnicima u prvim godinama njihova poslovanja, kao i postojećim poduzetnicima s novim proizvodima ili uslugama (osim trgovine, ugostiteljstva i igara na sreću) sa sjedištem na području općine Posušje koji su već pokrenuli ili pokreću poslovnu djelatnost na području općine Posušje.

Ciljne skupine ovog javnog natječaja su: poduzetnici početnici , postojeći poduzetnici, nezaposlene osobe, studenti, poljoprivrednici.

Obvezna dokumentacija za poduzetnike ili obrtnike početnike je:

Poslovni plan
Ovjerena Izjava da će prijavitelj/ica (koji nemaju već otvoren obrt ili Rješenje o registraciji poduzeća) podnijeti zahtjev za registraciju poslovnog subjekta u poslovnom inkubatoru najkasnije tri mjeseca od potpisivanja Ugovora s općinom Posušje o ulasku u logistički centar.
Potvrda o nekažnjavanju od strane nadležne institucije
Obvezna dokumentacija za postojeće poduzetnike:

Poslovni plan (po obrascu u prilogu javnog natječaja)
Potvrda o izmirenim obvezama po osnovi javnih prihoda (da nema poreznih dugovanja)
Rješenje o registraciji
Rješenje o razvrstavanju djelatnosti
Identifikacijski broj
Potvrda o nekažnjavanju od strane nadležne institucije
Ocjenjivanje i izbor pristiglih prijava izvršiti će Povjerenstvo imenovano od strane Općinskog načelnika. Povjerenstvo će na osnovu Pravilnika o korištenju Logističkog centa za male poduzetnike i obrtnike predložiti rang listu potencijalnih korisnika i istu dostaviti Općinskom načelniku.

Javni poziv biti će otvoren 30 kalendarskih dana od dana objave na službenoj Internet stranici općine Posušje. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti s naznakom „ Za javni natječaj za ulazak u Logistički centar za male poduzetnike i obrtnike“.

Odgovore na pitanja ili eventualne nejasnoće moguće je dobiti na broj telefona: 039 685 721 ili u uredu broj 111/ 1 kat u zgradi općine Posušje.

OGLASI

Loading