Select Page

Vlada ZHŽ izdvaja 250 tisuća maraka za braniteljske udruge

Vlada ZHŽ izdvaja 250 tisuća maraka za braniteljske udruge

Vlada Zapadnohercegovačke županije na današnjoj je sjednici donijela Uredbu o izmjeni i dopuni Uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja u ZHŽ koja je potrebna, kako su naveli, zbog osnivanja nove službe za zaštitu od požara – Dobrovoljno vatrogasno društvo Trebižat sa sjedištem u Ljubuškom.

Donesena je i Odluka o donošenju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava “Tekući prijenosi za udruge branitelja” utvrđenog Proračunom Zapadnohercegovačke županije za 2023. godinu Ministarstvu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Zapadnohercegovačke županije, priopćeno je iz Vlade ZHŽ.

Ukupna vrijednost Programa je 250.000 maraka, a namjera Programa je sufinanciranje programa rada temeljnih udruga proisteklih iz Domovinskog rata registriranih na županijskoj razini. Razdoblje realizacije je od 1. siječnja do 31. prosinca ove godine.

Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju koeficijenata za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade razvojačenim braniteljima i supružnicima umrlih razvojačenih branitelja za razdoblje od veljače do srpnja 2023. godine. Za navedeno razdoblje primjenjivat će se koeficijent 1,20 umjesto dosadašnjih 1,00.

Usvojena je Odluka o donaciji motornog vozila Ministarstva unutarnjih poslova ZHŽ Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Trebižat iz Ljubuškog, kao i Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija ove županije.

Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva ZHŽ te Odluku o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije Javnom poduzeću “Elektroprivreda HZ HB” d. d. Mostar za izgradnju i korištenje vjetroelektrane “Poklečani” na lokaciji Rakitno u općini Posušje.

Na sjednici je usvojena Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovice i visine za naknade iz Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom.

“Razlozi za donošenje ove Odluke su povećani troškovi života i teška materijalna situacija osoba korisnika stalne novčane potpore, kojima je ta potpora jedini izvor primanja. Visina stalne novčane potpore uvećana je sa dosadašnjih 150 na 180 maraka”, naveli su iz Vlade.

Također, 1. ožujka 2023. godine (srijeda) proglašen je neradnim danom u Zapadnohercegovačkoj županiji.

V. d. ravnatelj Šumsko-gospodarskog društva ZHŽ Ante Begić iz Posušja ponovno je imenovan na navedenu dužnost, prema odluci Nadzornog odbora Šumsko-gospodarskog društva.

Na sjednici je donesena Odluka o usvajanju Elaborata o obavljenom redovitom godišnjem popisu imovine, obveza i potraživanja Zapadnohercegovačke županije na dan 31. 12. 2022. godine, kao i Odluka o izmjenama Odluke o naknadama iz osnova materijalnih prava uposlenih kod korisnika Proračuna u ovoj županiji.

Usvojena je Odluka o utvrđivanju osnovice za izračun bruto plaće izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti u Zapadnohercegovačkoj županiji, državnih službenika i namještenika u tijelima državne službe, zaposlenika u školama koji su korisnici Proračuna Zapadnohercegovačke županije i ostalih uposlenika korisnika Proračuna Zapadnohercegovačke županije.

Usuglašena je i Odluka o isplati sredstava s pozicije “Tekući prijenosi za Sveučilište u Mostaru, Studentski centar u Mostaru i Zavod za odgoj i obrazovanje” iz Proračuna ZHŽ za 2023. godinu.

Ukupno će se isplatiti 1.300.000 maraka, i to Sveučilištu u Mostaru 520.000 maraka, Zavodu za odgoj i obrazovanje 500.000 maraka i Studentskom centru Mostar 280.000 maraka.

Na sjednici je usvojena Odluka o dodjeli koncesije Gospodarskom društvu UNOPROJEKT d. o. o. Grude za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane “Lončaci 2” na lokaciji Lončaci u općini Posušje ,kao i Odluka o dodjeli koncesije Gospodarskom društvu ELCOR d. o. o. Grude za izgradnju i korištenje fotonaponske elektrane “Lončaci 1” na lokaciji Lončaci u općini Grude.

Mijo Jović iz Posušja razriješen je dužnosti člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Posušje iz reda stručnih djelatnika Doma zdravlja Posušje na osobni zahtjev, a na navedenu poziciju imenovan je Goran Crnogorac iz Posušja.

Jerko Brzica iz Gruda razriješen je dužnosti člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Grude kao predstavnik osnivača ispred Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Zapadnohercegovačke županije na osobni zahtjev, a na navedenu poziciju imenovana je Danijela Zorić iz Gruda.

VL

OGLASI

Dan otvorenih vrata Frame

U subotu 8. lipnja 2024., u vremenu od 16.00 do 19.00 sati u vjeronaučnom centru, naša frama...

Loading