Select Page

Markice u ŽZH mogu se nabaviti do kraja ožujka

Markice u ŽZH mogu se nabaviti do kraja ožujka

Distribucija premijer zdravstvenog osiguranja (markice) za 2023. godinu u Županiji Zapadnohercegovačkoj traje do 31. ožujka 2023.

Cijena premije osiguranja, kao i dosadašnjih godina, iznosi 20 KM, a istu mogu kupiti sve punoljetne osigurane osobe koje posjeduju zdravstvenu iskaznicu.

Djeca do navršenih 18 godina života oslobođena su osobnog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite. Također, osobnog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite oslobođeni su i korisnici stalne socijalne potpore, te osobe s navršenih 65 godina života koje su osigurane preko Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi

Po isteku roka redovite distribucije, premiju osiguranja mogu kupiti prvoprijavljeni osiguranici, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u razdoblju redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave na Poreznu upravu.

Uplata premije osiguranja za 2023. godinu vrši se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (banka, pošta) na depozitni račun Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke broj: 134-001-1110009-197.

Lokacije za redovitu distribuciju premije osiguranja za 2023.godinu:

  • Područni ured Grude – 039/662 400
  • Područni ured Ljubuški – 039/830 528
  • Područni ured Posušje – 039/681 013
  • Područni ured Široki Brijeg – 039/704 927

OGLASI

Loading