Select Page

ZAKAZANA 14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

ZAKAZANA 14. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08, 10/10 i 2/17) sazivam 14. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 22.2.2018. godine (četvrtak) s početkom u 9:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

Vijećnička pitanja, primjedbe i prijedlozi
Prijedlog Odluke o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje za potpisivanje ugovora o kreditnom zaduženju
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o osnivanju Srednje strukovne škole Posušje
Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća općine Posušje za 2018. godinu
Izvješće o provedbi kulturno-zabavnih i sportskih događanja pod nazivom „Posuško lito“ 2017. godine
Prijedlog Zaključka o osnivanju radnog tijela za pripremu kulturnih događanja pod nazivom „Posuško lito“
Prijedlog Odluke o objavi javnog oglasa za imenovanje člana (članova) Općinskog izbornog povjerenstva Posušje
Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka po javnom oglasu za imenovanje člana Općinskog izbornog povjerenstva Posušje
Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Karamtići (Zgoni)
Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Posušje (Polivinil)
Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Posušje (Ulica fra Grge Martića)
Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Bakuline njive (sjeverno od Ulice Ante Starčevića)
Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana Broćanac (Širića Brig)
Prijedlog odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana Čitluk-Bage (Vučja glavica)
Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana Osoje (Tolići-Srednji Brijeg)
Prijedlog Odluke o određivanju prosječne konačne građevinske cijene za m2 korisne stambene površine
Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva
Prijedlozi Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom
Prijedlog Odluke o načinu i uvjetima prodaje građevinskog zemljišta

PREDSJEDNIK

_______________

Ivan Lončar

OGLASI

Loading