Select Page

Zakazana 23. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

Zakazana 23. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08 i 10/10), sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 29.4.2015. godine (srijeda) s početkom u 11:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1.Vijećnička pitanja
2. Informacije o radu za 2014. godinu:

– Zavoda za zdravstveno osiguranje – područni ured Posušje

– Porezne uprave – ispostava Posušje

3. Izvješća Udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2014. godinu:

– HVIDR-a Podružnica Posušje

– UOPiN Podružnica Posušje

– UDIVDR-a Podružnica Posušje

– UBIDRLPTSP Podružnica Posušje

– UMDDR-a Podružnica Posušje

4. Izvješće o radu Općinskog izbornog povjerenstva za 2014. godinu
5. Izvješće o ostvarenju Programa rada Općinskog vijeća općine Posušje za 2014. godinu
6. Izvješće o izvršenju proračuna općine Posušje za 2014. godinu
7. Inicijativa za izmjenu i dopunu regulacijskog plana „Landeke“ (Benzinska crpka kod Weltplasta)
8. Prijedlog Odluke o prijenosu prava upravljanja sportskim dvoranama u vlasništvu općine Posušje na Športski savez općine Posušje
9. Izvješće o realizaciji Plana prihoda i Programa radova komunalnog gospodarstva za 2014. godinu
10. Prijedlog Plana prihoda i Programa radova komunalnog gospodarstva za 2015. godinu
11. Različito

PREDSJEDNIK

___________________

Ivan Lončar

OGLASI

Loading