Select Page

B O D O V N A L I S T A svih kandidata koji su se prijavili na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2016/17 godinu

B O D O V N A L I S T A svih kandidata koji su se prijavili na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2016/17 godinu

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI NAČELNIK

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2016/17 godinu

Broj: 01-23/17
Posušje, 21.02.2017. godine

B O D O V N A L I S T A

svih kandidata koji su se prijavili na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2016/17 godinu

Red. broj
Ime (ime oca) i prezime
Bodovi ukupno
1.Viktorija (Veljko) Galić
Izravno
2.Ana Marija (Ivan) Milićević
170
3.Iva (Dominik) Ćuk*
170
4.Antonela (Slobodan) Miličević*
155
5.Martina (Mario) Kovač *
125
6.Ana (Nediljko) Galić
120
7.Gabrijela (Božo) Markota
115
8.Lolita (Ante) Penava
115
9.Josipa (Marko) Galić
110
10.Marijana (Marinko) Bašić
105
11.Božana (Željko) Jurišić
100
12.Anđela (Marijan) Bešlić
100
13.Josipa (Dobroslav) Lončar
95
14.Andrijana (Zoran) Begić
95
15.Anđela (Milan) Bešlić
95
16.Marija (Ljubomir) Vučur
95
17.Gabriela (Ante) Pandža
95
18.Viktorija (Slobodan) Jukić
90
19.Antonela (Ante) Galić
85
20.Zvonimir (Ivan) Jukić
85
21.Antonia (Vinko) Bogut
85
22.Marijana (Miro) Pavković
80
23.Marina (Željko) Zlopaša
80
24.Ivana (Ivan) Jurišić
75
25.Vlado (Miroslav) Širić
75
26.Ivona (Ivan) Begić
75
27.Ivana (Dragan) Stipić
75
28.Marin (Slobodan) Zlopaša
70
29.Dragica (Ljubko) Bagarić
70
30.Natalija (Zdenko) Šušnjar
70
31.Silvija (Frano) Sabljo
70
32.Ivan (Blago) Bešlić
70
33.Marija (Branko) Bešlić
65
34.Antonija (Tomislav) Senjak
65
35.Tomislav (Žarko) Mihalj
65
36.Marija (Ante) Grabovac
65
37.Šimun (Mario) Rezo
65
38.Ljubica (Ljubomir) Galić
65
39.Hrvoje (Ante) Čuić
60
40.Kristina (Vinko) Čutura
60
41.Anita (Zoran) Čutura
60
42.Danijela (Blago) Mihalj
55
43.Antonio (Marinko) Bešlić
55
44.Tijana (Julijan) Gavran
55
45.Marija (Ratko) Mihalj
50
46.Zvonimir (Tomislav) Biško
50
47.Josipa (Ante) Begić
45
48.Ante – Dario (Krešimir) Stipić
45
49.Ana (Blago) Kovač
45
50.Anita (Božo) Bušić
30
51.Mate (Vinko) Landeka
30
52.Josipa (Mario) Kovač *
120
53.Milka (Slobodan) Miličević*
115
54.Marko (Dominik) Ćuk*
85

Povjerenstvu su dostavljene 54 prijave na Natječaj, sve su pravovremene.

Nakon pregledane dokumentacije utvrđeno je da je kandidat pod rednim brojem 1. sukladno članku 3. točka 9. Odluke o kriterijima za dodjelu studentskih stipendija („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 11/10 i 8/13 – u daljem tekstu: Odluka), kao student bez oba roditelja, stekao pravo na stipendiju izravno bez bodovanja.

Člankom 14. iste Odluke propisano je: „Ukoliko se iz jedne obitelji natječu dva ili više kandidata, studentsku stipendiju može dobiti najviše jedan kandidat bez obzira na broj bodova, osim studenata bez oba roditelja i studenata čija su oba roditelja 100 % invalidi. Stoga, kandidat pod rednim brojem 52. je stekao pravo na stipendiju, ali kandidat pod rednim brojem 5. (sestra) ima veći broj bodova, te je Povjerenstvo suglasno da se stipendija dodijeli kandidatu pod rednim brojem 5. (sestri). Kandidat pod rednim brojem 53. je stekao pravo na stipendiju, ali kandidat pod rednim brojem 4. (sestra) ima veći broj bodova, te je Povjerenstvo suglasno da se stipendija dodijeli kandidatu pod rednim brojem 4. (sestri). Kandidat pod rednim brojem 54. je stekao pravo na stipendiju, ali kandidat pod rednim brojem 3. (sestra) ima veći broj bodova, te je Povjerenstvo suglasno da se stipendija dodijeli kandidatu pod rednim brojem 54. (sestri).

Napomena: Zvjezdica (*) kraj imena kandidata znači da su se na natječaj prijavila dva kandidata iz jedne obitelji.

Budući da je Javni natječaj raspisan za dodjelu 27 studentskih stipendija za 2016/17 godinu, Povjerenstvo predlaže da se iste dodjele kandidatima od rednog broja 1. do rednog broja 27.

Studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju po Natječaju općine Posušje, a u međuvremenu su dobili stipendije od drugih institucija, dužni su dostaviti izjavu da se odriču stipendije Općine Posušje ili potvrdu nadležne institucije da se odriču stipendije ostvarene u toj instituciji.

Student – kandidat nezadovoljan rezultatima natječaja može uložiti prigovor Općinskom načelniku, u roku 8 (osam) dana od dana objave Bodovne liste na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici općine: www.opcina-posusje.ba. Prigovor poslati na adresu: Općina Posušje, Ured načelnika, Ulica fra Grge Martića 30, 88240 Posušje.

Konačna lista studenata koji su dobili stipendije općine Posušje objavit će se nakon isteka roka za prigovore na oglasnoj ploči zgrade općine i web stranici općine Posušje.

Povjerenstvo:

1. Branka Pišković, predsjednik _____________________

2. Ivanka Arapović Galić, član _____________________

3. Zdenka Jažo, član ______________________

OGLASI

Loading