Select Page

Banke u BiH će uvesti privremeni moratorij na otplatu kredita

Banke u BiH će uvesti privremeni moratorij na otplatu kredita
Iz Udruge banka BiH najavljeno je da će banke uvesti privremeni moratorij na otplatu kredita fizičkim osobama, a svi detalji će biti poznati od 3. travnja.

Udruga banaka Bosne i Hercegovine je u intenzivnom kontaktu sa svim relevantnim institucijama u Bosni i Hercegovini, od kojih prikuplja podatke o gospodarskim granama i/ili pojedincima koji su pogođeni krizom, u namjeri da bankama članicama omogući koordinaciju neophodnih aktivnosti uslijed novonastale situacije uzrokovane pandemijom COVID-19.

Inicijalne mjere podrške koje će banke osigurati će trajati minimalno tijekom razdoblja trajanja stanja nesreće, a dalje se mogu produžavati, ukoliko se izvanredno stanje nastavi.

Za pravne osobe na raspolaganju će biti različite mjere određene u skladu s individualnim potrebama klijenata. Sve kompanije koje su izravno pogođene krizom, kao i one gdje je utjecaj krize manji ili će naknadno nastati, će imati mogućnost podnošenja zahtjeva za neku od mjera olakšica.

Realizaciju mjera banke će obavljati izravnom komunikacijom nadležnih bankarskih službenika, zaduženih za vođenje poslovnog odnosa s klijentom – pravnom osobom.

Kada su u pitanju fizičke osobe, banke će osigurati privremeni moratorij ili drugu posebnu mjeru na kreditne plasmane svim pojedincima koji su pogođeni nastalom situacijom (klijenti kojima su smanjenja primanja, ugrožena stabilnost primanja, te samim tim i kapacitet otplate kreditnog zaduženja).

I za fizičke i za pravne osobe, mjere relaksacije će se odobravati po ubrzanoj proceduri i uz minimalnu dokumentaciju i učinit će se sve da maksimalno osiguraju mogućnost realizacije mjera i bez dolaska u banku.

Konkretne upute će biti dostupne na web stranicama banaka od 3. travnja, uključujući sve kanale komunikacije koji će se koristiti (telefon, e-mail , SMS, viber i slično), kako bi se povećao kapacitet i brzina obrade.

Banke neće naplaćivati dodatne troškove u razdoblju mjera, niti naknade za modifikacije postojećih kredita.

Banke u Bosni i Hercegovini će nastaviti aktivno pratiti situaciju, djelovati na najbolji mogući način u interesu svojih klijenata i pružiti im adekvatnu pomoć, kako bi zajednički premostili krizu izazvanu pandemijom COVID-19, priopćeno je iz Udruge banaka BiH.

Jabuka.tv

OGLASI

Loading