Select Page

Fond za zaštitu okoliša: Javni poziv za bespovratna sredstva stambenim objektima

Fond za zaštitu okoliša: Javni poziv za bespovratna sredstva stambenim objektima

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisao je javni poziv za dodjelu sredstava iz proračunske podrške EU za provođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima za 2023. godinu – JP BPEU SS 2023-1.

Paket proračunske podrške Europske unije za ublažavanje negativnih posljedica energetske krize i poticanja energetske tranzicije je osigurao sredstva u obliku bespovratne pomoći ranjivim domaćinstvima, na koja je u pripadajućem iznosu Bosna i Hercegovina ostvarila pravo usvajanjem Akcijskog plana koje je usvojilo Vijeće ministara BiH.

Ukupni iznos proračunske podrške EU raspoloživ po ovom pozivu je 12.912.350,00 KM. Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava EU kroz budžetsku podršku fizičkim osobama vlasnicima stambenih objekata za projekte energijske efikasnosti. Ovaj Javni poziv podrazumijeva korištenje bespovratnih sredstava za sufinanciranje provođenja mjera povećanja energetske efikasnosti u postojećim stambenim objektima koji su u upotrebi. Pod stambenim objektom u smislu ovog Poziva podrazumijeva se: obiteljska kuća; stambena jedinica u sklopu obiteljske kuće ukoliko posjeduje vlastito mjerno mjesto za električnu energiju na ime podnositelja prijave, koji je ujedno njen vlasnik/suvlasnik; te stambena jedinica/stan u zgradi kolektivnog stanovanja.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava koji se po objektu može dodijeliti je 50% od ukupne investicije, ali ne više od 5.000,00 KM uključujući PDV.

Vrijeme trajanja Javnog poziva je od dana njegove objave pa do utroška sredstava, a najkasnije do 31. prosinca tekuće godine.

U nastavku su tekst Javnog poziva i prilozi:

U nastavku su tekst Javnog poziva i prilozi:

Javni-poziv-JP-BPEU-SS-2023-1 Preuzmi

Prilog-1-_Tehnicki-uslovi-JP-BPEU-SS-2023-1Preuzmi

Prilog-2_Izjava-I-JP-BPEU-SS-2023-1 Preuzmi

Prilog-3_Izjava-II-JP-BPEU-SS-2023-1Preuzmi

Prijava na Javni poziv i dostavljanje obvezne dokumentacije vrši se isključivo elektronskim putem, odnosno putem E-prijave dostupne na: https://e-prijava.fzofbih.org.ba 

Radioposusje.ba 

OGLASI

Loading