Select Page

Hitno riješiti zakon o šumama i koncesijama

Hitno riješiti zakon o šumama i koncesijama

U Sarajevu je održan sastanak Saveza općina i gradova Federacije s predstavnicima oba doma Parlamenta FBiH. Tema je bila stvaranje povoljnijeg i poticajnog okruženja za razvoj jedinica lokalne samouprave.

Lokalna samouprava

Jedan od problema, kako su istaknuli iz Saveza, je u lokalnim zajednicama, trenutačni problemi su u turističkim zajednicama, u raspodjeli javnih prihoda te u oblasti šuma. To je isto potvrdila i Lidija Bradara, predsjedateljica Doma naroda Parlamenta FBiH koja je istaknula da je problem lokalnih zajednica koje često nemaju ovlasti i kapaciteta za rješavanje pitanja od važnosti jer su ovlasti prenesene na razinu županija. – Kako bi se problemi riješili, važna je čvršća suradnja ne samo sa Savezom nego i lokalnim samoupravama. Dom naroda federalnog Parlamenta trenutačno čeka da Vlada Federacije razmotri i dostavi zakone koji su polovično usvojeni u federalnom Parlamentu, odnosno za koje očekuje da ih žurno usvoji i Dom naroda, kako prenose Poslovne novine, dodavši kako će se među prvima na rješavanju naći zakoni koji svakodnevno utječu na funkcioniranje Federacije. Prije svega se tu misli na set zakona koji se odnosi na proračune, a jedan od prioriteta je svakako zakon o radu. Direktorica Saveza općina i gradova FBiH Vesna Travljanin istaknula je kako predstavljaju interese 80 općina/gradova. Također, kao problem je istaknula što Ustav BiH ne jamči prava na lokalnu samoupravu. – Zbog toga je Savez još 2009. u okviru projekta “Ustavna reforma – javne debate u lokalnim zajednicama” donio prijedlog amandmana koji su dostavljeni Skupštini BiH koja u prošlom sazivu to nije usvojila, kazala je Travljanin dodavši kako je tijekom 2013. pokrenuta aktivnost na potpisivanju sporazuma o suradnji s Parlamentom FBiH, ali se nije finaliziralo.

Hitno rješavanje

– Ono što bi se trebalo hitno rješavati jesu zakon o šumama FBiH (koji nije prošao Dom naroda u prošlom sazivu), zakon o koncesijama FBiH, zakon o premjeru i katastru nekretnina FBiH, zakon o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH, kazala je Travljanin te zamolila predstavnike Parlamenta FBiH na punu suradnju kada su u pitanju važna pitanja. Početkom lipnja ponovno će se održati skupština Saveza na kojoj bi trebao biti usvojen i novi strateški plan 2015. do 2019. Sastanak je organiziran uz podršku USAID projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH i USAID Sida projekta unapređenja lokalnog razvoja. Sastanku su nazočili i predstavnici drugih međunarodnih organizacija i zainteresiranih subjekata.

vecernji.ba

OGLASI

Loading