Select Page

Slijedi brža ugradnja EU standarda u bh. zakone i praksu

Slijedi brža ugradnja EU standarda u bh. zakone i praksu

Ministri vanjskih poslova zemalja članica Europske unije jučer su na sjednici Vijeća EU donijeli odluku o stupanju na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU. Sporazum bi na snagu službeno trebao stupiti 1. lipnja čime će BiH biti potvrđen status potencijalnog kandidata za članstvo u EU. Stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) prvenstveno ima političku težinu jer označava deblokadu europskog puta Bosne i Hercegovine. Međutim, primjena Sporazuma donosi i neke konkretne promjene o kojima se u ovom trenutku možda i ne govori dovoljno.

Nastavak reformi

One najvažnije obveze koje su već u procesu, poput slobodnog kretanja robe i usklađivanja zakonodavstva, BiH će morati nastaviti provoditi. Novina je što stupanjem na snagu Sporazuma počinju teći i rokovi za provedbu pojedinih novih obveza koje nisu bile obuhvaćene privremenim sporazumom koji je do sada bio primjenjivan. Sporazum će imati političke, institucionalne i ekonomske implikacije od početka primjene, a to će najvjerojatnije biti 1. lipnja kao prvi dan drugog mjeseca nakon deponiranja posljednjeg instrumenta ratifikacije. Bosni i Hercegovini će od tog datuma biti potvrđen status pridružene članice i potencijalne kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji, a sukladno tomu i odnosi Europske unije i Bosne i Hercegovine se podižu na višu razinu jer obveze koje proistječu iz političkog dijaloga i regionalne suradnje postaju dio ugovornog odnosa. Nadalje, BiH i EU će uspostaviti formalni politički dijalog u okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje. Na njemu će se razmatrati važna pitanja koja se pojave u okviru ovog sporazuma i sva ostala bilateralna i međunarodna pitanja od obostranog interesa. Također, bit će uspostavljen i parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje. Struktura koja je služila za praćenje primjene privremenog sporazuma bit će adaptirana za potrebe praćenja SSP. Bosna i Hercegovina će morati usklađivati svoje zakonodavstvo s propisima EU u oblasti uvjeta rada, osobito zdravlja i sigurnosti na radu te jednakih mogućnosti. Bosanskohercegovačka strana će poduzeti i neophodne mjere kako bi postupno postigla usuglašenost s tehničkim propisima EU i europskim postupcima standardizacije, mjeriteljstva, akreditacije i ocjenjivanja usklađenosti. To će, između ostalog, značiti povećanje sigurnosti proizvoda na tržištu BiH.

Briga o potrošačima

Za građane BiH je važno i što će primjena odredbi Sporazuma dovesti do povećanja zaštite potrošača, zaštite osobnih podataka te tržišne konkurentnosti. Poduzeća iz Bosne i Hercegovine moći će sudjelovati u postupcima nabava na tržištu EU, što im otvara nove mogućnosti i perspektive.

Dodatno, tvrtke iz BiH će se moći poslovno nastanjivati, odnosno registrirati supsidijarna društva i podružnice na prostoru EU pod jednakim uvjetima kao i poduzeća iz zemalja članica EU. BiH će od stupanja na snagu SSP biti u obvezi da u roku od dvije godine sklopi sporazume o regionalnoj suradnji s državama koje također primjenjuju ovakav sporazum s Unijom.

No, ono što je možda i dugoročno najvažnije za BiH je da će dosljedna primjena SSP-a i reforme za koje su bh. lideri potpisali izjavu o opredijeljenosti, omogućiti dobivanje kandidacijskog statusa za članstvo u EU.

Igor Crnadak, ministar vanjskih poslova BiH
Nikada ranije jedna zemlja iz ovog dijela Europe nije privukla toliko pozornosti u Europi

Mladen Ivanić, član Predsjedništva BiH
Nakon sedam godina potpune blokade i pauze na europskom putu, BiH se otvaraju vrata EU perspektive.

Marina Kavaz – Siručić, Direkcija za EU integracije
Sporazum o stabilizaciji će dodatno potvrditi opredjeljenje BiH za ispunjenje kriterija za članstvo

vecernji.ba

OGLASI

Loading