Select Page

Kočerin: Pitanja vjere i morala okupile mnoštvo vjernika

Kočerin: Pitanja vjere i morala okupile mnoštvo vjernika

Veliki interes vjernika je vladao za duhovni seminar koji se tri dana odvijao u župnoj crkvi na Kočerinu. Seminar je započeo u utorak 10. ožujka i završio u četvrtak 12. ožujka. Tema duhovnoga seminara je bila „Ključna pitanja vjere i morala u izazovima modernoga svijeta“. Predavač na seminaru je bio fra Mario Knezović, kočerinski župnik. Crkva je svaku večer bila dupkom ispunjena vjernicima koji su pristizali iz različitih hercegovačkih i dalmatinskih župa.

DSC_3514

Prve večeri fra Mario je govorio o povredama vjere i malovjerju. Bilo je govora o praznovjerju, idolopoklonstvu, gatanju, magiji i spiritizmu. Vjera je milosni Božji dar i trebamo je čuvati odd kvasca farizejskoga i od lažnih proroka, istaknuo je predavač.

Druge večeri bilo je govora o suvremenim procesima svijeta koji se najviše očituju kroz New age kao program koji utječe na okruženje u kojem se gubi osjećaj za sveto i gdje se Boga svodi na pojavu i višu silu, a ne na onoga koji je stvorio i treba upravljati ljudskim životima. Predavač je govorio i o masonskim idejama, te o praksi Joge i Reikia koji se nude kao nova duhovna ponuda. Govor i pobačaju, eutanaziji i o drugim moralnim pitanjima kod slušatelja je izazvao veliku pozornost.

seminar_kocerin (2)

Posljednjega dana seminara bilo je govora o ključnom pitanju naše vjere a to je Isusovo uskrsnuće, poziv na obraćenje i vječno spasenje. Trodnevni seminar je završio klanjanjem Isusu u Presvetome Otlarskome sakramentu. Tijekom seminara pjevanje su predvodili kočerinski framaši i Širokobriješki dukati.

kocerin.info

OGLASI

Loading