Select Page

Krizni stožer ŽZH donio nove naredbe: Za nepoštivanje kućne izolacije kazna 1.000 KM

Krizni stožer ŽZH donio nove naredbe: Za nepoštivanje kućne izolacije kazna 1.000 KM
Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke na sjednici održanoj  14. ožujka 2020. donio je naredbu.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

U okviru aktivnosti na prevenciji pojave i ranog otkrivanja eventualnih slučajeva oboljenja izazvanog novootkrivenim virusom COVID-19, koji je Zaključkom Vlade FBiH broj: 164/2020 od 31. siječnja 2020. godine proglašena zaraznom bolešću čije je sprječavanje i suzbijanje od interesa za F BiH, Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke na sjednici održanoj 14. ožujka 2020. godine donosi

NAREDBU

  • Nalaže se Upravi za inspekcijske poslove ŽZH da u suradnji s općinskim/gradskim inspekcijskim službama osigura potreban broj sanitarnih inspektora za kontrolu ulaska građana i stranih državljana u ŽZH.
  • Nalaže se Ministarstvu unutarnjih poslova ŽZH da sukladno svojim nadležnostima da osigura kontrolu izvršavanja mjera zdravstvenog nadzora za osobe kojima su iste određene.
  • Za nepoštivanje izdanih rješenja o zdravstvenom nadzoru i kućnoj izolaciji kao i poštivanje naredbi Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi u skladu s čankom 70. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“, broj: 29/05) utvrđuje se kazna u iznosu od 1.000,00 KM.
  • Nalaže se općinama i gradovima u Županiji Zapadnohercegovačkoj da poduzmu odgovarajuće mjere u prevenciji širenja koronavirusa, sukladno Zaključku Vlade ŽZH broj: 01-278/20-45 od 14. ožujka 2020. godine i naredbama Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH.
    Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.

Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH

(www.jabuka.tv)

OGLASI

Loading