Select Page

Objavljen Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2022/23 godinu

Objavljen Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2022/23 godinu

U akademskoj 2022/23 godini, (od 1. listopada 2022. do 31. srpnja 2023.) Općina Posušje dodjeljuje 36 studentskih stipendija u visini od 150,00 KM mjesečno.

 • Pravo na studentske stipendije imaju svi redoviti studenti s područja općine Posušje, koji nisu stariji od 26 godina i nisu ponavljali nijednu godinu studija.

Pravo na studentske stipendije nemaju studenti prve godine studija.

 • Uz prijavu na natječaj studenti trebaju priložiti:
  • potvrdu o prebivalištu
  • rodni list
  • potvrdu o upisanom fakultetu – godini studija, smjeru ili odsjeku, s naznakom da je redovit student i da nije ponavljao nijednu godinu studija
  • potvrdu o uspjehu u prethodnoj fakultetskoj godini
  • student koji ima tešku bolest ili je invalid, potvrdu ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrdu o postotku invalidnosti studenta
  • student čiji član uže obitelji (otac, majka, brat ili sestra) ima tešku bolest ili je invalid, potvrdu ili drugi dokaz o teškoj bolesti odnosno potvrdu o postotku invalidnosti člana uže obitelji
  • student bez roditelja, izvod iz matične knjige umrlih
  • student čiji su roditelji nezaposleni, potvrdu Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja
  • student čija braća ili sestre pohađaju fakultet odnosno školu ili su predškolske dobi, potvrdu o pohađanju fakulteta odnosno škole, a za predškolsku djecu izvod iz matične knjige rođenih
  • student razvojačenih branitelja, potvrdu od Ureda obrane
  • student dijete poginulog branitelja, potvrdu Udruge obitelji poginulih i nestalih
  • ovjerenu izjavu da nema primitke po osnovi drugih studentskih kredita ili stipendija
 • Traženu dokumentaciju dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
 • Kriteriji za dodjelu stipendija
  • uspjeh u prethodnoj fakultetskoj godini
  • studenti deficitarnih zanimanja (elektrotehnika / elektrotehnika i informacijska tehnologija, strojarstvo, računarstvo, arhitektura / arhitektura i urbanizam, građevina, kemijsko inženjerstvo, grafička tehnologija, medicina, logopedija, edukacijska rehabilitacija (defektologija) i sanitarno inženjerstvo)
  • završena godina fakulteta    
  • teška bolest ili invalidnost studenta                                                           
  • teška bolest ili invalidnost člana uže obitelji studenta      
  • studenti bez roditelja                                                           
  • nezaposlenost roditelja                                                       
  • ostala djeca u obitelji studenta koja studiraju, pohađaju školu i predškolska djeca                                       
  • studenti – djeca razvojačenih branitelja

Studenti s prosjekom ocjena 5,0 odnosno 10,0, studenti djeca poginulih branitelja, studenti bez oba roditelja i studenti čija su oba roditelja 100 % invalidi dobivaju studentske stipendije izravno bez bodovanja.

Detaljnije informacije o bodovanju pojedinih kriterija biti će objavljene na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici općine: www.opcina-posusje.ba.

 • Prijave s navedenim dokazima dostaviti u zatvorenoj kuverti osobno ili putem pošte na adresu: Općina Posušje, Ured načelnika, Fra Grge Martića 30, 88240 Posušje s naznakom: Povjerenstvu za dodjelu studentskih stipendija „NE OTVARAJ“.
 • Natječaj ostaje otvoren do 17. 1. 2023. godine.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 • Imena studenata koji ostvare stipendije po ovom natječaju biti će objavljena na oglasnoj ploči zgrade općine i na web stranici: www.opcina-posusje.ba.  

Detalji kriterija za dodjelu mogu se preuzeti s www.opcina-posusje.ba

OGLASI

Loading