Select Page

Pet zanimljivih knjiga o Hrvatima Australije

Pet zanimljivih knjiga o Hrvatima Australije

Ove 2015. godine izišla je iz tiska knjiga s naslovom S puta po Australiji, Susreti i dojmovi autora Jure Rupčića Ivanova iz Ljubuškoga.

U toj knjizi spominje se Ivan Slobodan Grbavac koji je rodom iz ljubuškoga Graba i njegova živa i domalo pokojna supruga Ljubica, a objavljeno je i nekoliko njihovih fotografija. Na samome početku ispod impresuma piše: “Knjigu uza zahvalnost posvećujem svom sponzoru i prijatelju Ivanu Slobodanu Grbavcu, te svim dragim ljudima čiji sam bio gost za boravka u Australiji…“, zatim u dvama člancima: Kod obitelji Grbavac (u Canberri), u kojem je opisao svoj prvi dolazak u ovu obitelj dok je još Ljubica bila živa, istina teško bolesna, i članak s naslovom Na pogrebu u Canberri (pok. Ljubice Grbavac), gdje je opisao svoj ponovni pohod ove obitelji koja je izgubila svoju dragu članicu Ljubicu, te je ostao na sprovodu.

Povod Juri za pisanje ove putopisne knjige bio je odlazak u Australiju, u Melbourneu i Sydney, gdje je 19. siječnja 2014. predstavio svoju knjigu Iseljeništvo općine Ljubuški, koja je objavljena 2011. god. u Ljubuškom. Putovanje i putopis S puta po Australiji otpočinje 16. studenoga 2013. i traje do 27. siječnja 2014. Kroz ta dva mjeseca i nešto više dana proboravio je u ovim gradovima: Geelong, Melbourne, Sydney, Canberra, Brisbane. Svugdje je razgovarao o životu Hrvata u tim krajevima, kao i o svojoj knjizi koja govori upravo o njima, te su je svi rado nabavili. On je utvrdio da u prekomorskim zemljama živi oko 16.000 iseljenih Hrvata iz Ljubuškog, među kojima su i oni koji imaju hrvatske korijene iz toga našega hercegovačkog grada.

U ove obje knjige sa svom svojom porukom uklapa se i knjiga Ivana i Ljubice Grbavac naslovljena Život na tri kontinenta sa srcem zavičaja, Monografija o sedmorici braće i dvjema sestrama Grbavac iz Graba, sa svim svojim svjedočenjima o hrvatskim i ljubuškim korijenima, kao i svemu onome što tvori životnu priču, pogotovo onu nastalu nakon Drugoga svjetskog rata, kao i u mjestima doseljenja od onih prvih davnih do sadašnjih, nedavnih dana. Spomenimo i to da su u ovoj monografiji o Grbavcima predstavljene još dvije knjige o Hrvatima u Australiji, a te su: Pave Jurišića s naslovom Ruka Gospodnja bijaše nad njima, 50 godina pastoralne skrbi među Hrvatima Melbournea objavljena 2014. u Sarajevu i Clifton Hillu i monografija fra Ive Tadića Marija Kraljica Hrvata, Priča o hrvatskim ljudima, jednoj crkvi i čuvanju baštine, koja je tiskana u Wollongongu i Zagrebu 2007.

Hrvati su se u Australiju počeli doseljavati iz ekonomskih, a kasnije i političkih razloga već sredinom 19. st., a napose između 1890. i 1918. god., zatim poslije Prvoga svjetskog rata i Drugoga svjetskog rata, od 1948. god. pa Domovinskog rata (1991.-1995.) i nakon njega sve do naših dana. Hrvati u najvećem broju žive u Sydneyu, Melbourneu, Perthu, Adelaideu, Canberri, Brisbaneu i Hobartu, te u njihovim okružjima. Prema mišljenju samih Hrvata i njihovih društvenih i crkvenih ustanova ima ih u Australiji oko 250 tisuća, a Australsko ministarstvo vanjskih poslova smatra da u Australiji živi 150 tisuća Hrvata.

radio-posusje.ba /don Ilija Drmić

OGLASI

Loading