Select Page

U ZHŽ najviše, a u HBŽ najmanje zdravstveno osiguranih osoba

U ZHŽ najviše, a u HBŽ najmanje zdravstveno osiguranih osoba

 

Zapadnohercegovačka županija ima najveći broj stanovnika koji su obuhvaćeni zdravstvenim osiguranjem, pokazao je dokument “Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu”.

Veći broj osiguranih

Tako u spomenutom dokumentu stoji da je u ZHŽ-u čak 97,32% stanovnika obuhvaćeno zdravstvenim osiguranjem, a najmanji broj osiguranih osoba je u Hercegbosanskoj županiji gdje ovu vrstu osiguranja ima tek 63,84% stanovništva. “Obuhvat zdravstvenim osiguranjem po pojedinim županijama je različit. U većini županija u 2013. godini iskazano je povećanje obuhvata osiguranjem u odnosu na 2012.godinu, osim Posavske, Srednjobosanske, Sarajevske županije i Hercebosanske županije”, navodi se u dokumentu “Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2013. godinu”. Inače, na osnovi podataka o ostvarenim sredstvima obveznog zdravstvenog osiguranja u

županijama, kako u ukupnom iznosu tako i prosječno po osiguranoj osobi, vidne su značajne razlike po županijama u 2013. godini, kao što je slučaj i u prethodnim godinama. Prosječni prihodi po osiguranoj osobi u 2013. godini na razini Federacije BiH su iznosili 513

konvertibilnih maraka, sa značajnim razlikama po županijama, a kreću se od 384 KM u Srednjobosanskoj županiji do 782 KM u Sarajevskoj županiji.

Neujednačena prava

“Ovako izražene razlike u ostvarivanju sredstava neminovno utječu i na razlike u obujmu prava na zdravstvenu zaštitu. Jednaka prava svih osiguranih osoba u Federaciji BiH, osigurana su samo u dijelu zdravstvene zaštite koja se financira sredstvima Federalnog fonda solidarnosti, a kako se iz Federalnog fonda solidarnosti financiraju samo određeni programi zdravstvene zaštite u koje spadaju samo najsloženije i najskuplje zdravstvene usluge i lijekovi, potrebno je poduzimati mjere kojima će se osigurati jednaka ili približno jednaka prava na svim razinama zdravstvene zaštite”, navodi se u dokumentu “Obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji BiH za 2013. godinu”. Inače, u Federaciji BiH u 2013. godini registrirano je ukupno 2,021.036 osiguranih osoba, od čega 1,248.091 osiguranik (nositelja osiguranja) ili 61,76%, a članova obitelji osiguranika 772.945 ili 38,24%.

Zanimljivo je spomenuti da je prema podacima iz ovog dokumenta ukupan broj osiguranih osoba u 2013. godini smanjen za 0,1% u odnosu na 2012. godinu, s tim što je struktura osiguranih osoba prema kategorijama osiguranja izmijenjena u različitim omjerima u odnosu na 2012.godinu. Promatrano po kategorijama osiguranika, u 2013. u odnosu na 2012. povećan je broj osiguranika u kategorijama zaposlenih kod poslodavaca za 1,4%, umirovljenika za 1,6%, nezaposlenih osoba prijavljenih na zdravstveno osiguranje za 4,1% i ostalih osiguranika za 11,8%. Smanjen je broj osiguranika u kategorijama poljoprivrednika za 8,7%, invalida i civilnih žrtava rata za 2,2%, ino-osiguranika za 1,8% i osoba koje same plaćaju doprinos za 4,4%.

vecernji.ba

OGLASI

Loading