Select Page

USVOJEN PRIJEDLOG PRORAČUNA ZHŽ-A: Sportu 150.000 KM, a socijali 360.000 više nego prošle godine

USVOJEN PRIJEDLOG PRORAČUNA ZHŽ-A: Sportu 150.000 KM, a socijali 360.000 više nego prošle godine

Vlada ZHŽ-a utvrdila je na svojoj posljednjoj sjednici prijedlog proračuna ZHŽ-a za 2016. godinu u iznosu od 77,717.874 KM. Zahvaljujući dobroj organizaciji i racionalizaciji troškova u svim ministarstvima i ostalim institucijama koje se financiraju iz županijskog proračuna, planirani deficit u ovoj godini je svega 2 milijuna KM, piše Večernji list BiH. Usporedbe radi, godinu ranije deficit ZH županije iznosio je 6 mil. KM, a 2014. čak 7,304.000 KM.

Veći prihodi

Kako stoji u dokumentu proračuna za ovu godinu, planirani prihodi iznose 75,717.874 KM. U odnosu na planirane ukupne prihode iz proračuna za 2015. godinu godinu, veći su za 5,729.192 KM ili za 8 posto, što je rezultat očekivanog povećanja na nekim prihodovnim stavkama u strukturi proračuna, prvenstveno povećanja prihoda od neizravnih poreza s jedinstvenog računa koji pripadaju županiji. Kako stoji u prijedlogu proračuna ZHŽ-a, naviše sredstava planirano je od poreza (63,521.874 KM). Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 8,876.000 KM, a tekuće potpore u visini od 3,320.000 KM. U dokumentu prijedloga proračuna nadalje stoji da su prihodi od poreza u navedenom iznosu najznačajniji prihodi u ukupnim prihodima, čiju glavninu čine prihodi od neizravnih poreza s jedinstvenog računa koji pripadaju županiji, tzv. prihodi od PDV-a. Planirani iznos je 45,000.000 KM. Druga značajna stavka na prihodovnoj strani su prihodi od poreza na dobit koji su planirani u iznosu od 13,415.274 KM. Prihodi od poreza na dohodak planirani su u iznosu od 4,050.000 KM. Ovdje je važno naglasiti kako je ova vrsta prihoda planirana na bazi ostvarenja iz prethodne godine, jer se, prema važećem Zakonu o porezu na dohodak, oporezuju gotovo sva primanja i dohoci, navodi se u obrazloženju prijedloga proračuna, koji bi se idući tjedan trebao naći pred zastupnicima u Skupštini Zapadnohercegovačke županije.

Planirani rashodi i izdaci u proračunu ZHŽ-a za 2016. godinu iznose 77,717.874 KM. Veći su za 2% ili za 1,729.192 KM od rashoda i izdataka planiranih u proračunu za 2015. godinu. Planirana sredstva za bruto plaće zaposlenih nešto su uvećana zbog prijema djelatnika u osnovnim školama (asistenti za pomoć djeci koja ne mogu samostalno pratiti nastavu), dok naknade troškova zaposlenih ostaju na približnoj razini kao i prošle godine. Planirana sredstva za izdatke za materijal i usluge u proračunu za ovu godinu povećavaju se za iznos od 234.050 KM zbog predfinanciranja prekograničnih projekata u kojima sudjeluje Zapadnohercegovačka županija. Planirana sredstva za tekuće prijenose iznose 11,527.000 KM, a u odnosu na prošlu godinu veća su za 2% ili za 324.290 KM.

Braniteljima 800.000 KM

Potrebno je naglasiti kako je u proračunu za ovu godinu stavka koja se odnosi na tekuće prijenose za šport uvećana za 150.000 KM te iznosi pola milijuna KM. Više novca planirano je i za objekte vodnog gospodarstva. Za razliku od prošlogodišnjeg, u proračunu za ovu godinu planirana su i sredstva za Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar.

Za Sveučilište u Mostaru, Studentski dom te Zavod za školstvo planirano je 600.000 KM. Za branitelje je u proračunu planirano 800.000 KM, od čega će dio ići na stambeno zbrinjavanje. Budući da je u proračunu za ovu godinu deficit smanjen za više od pet milijuna u odnosu na dvije godine ranije (kada je bio stari saziv Vlade ZH županije), za očekivati je kako bi proračun za iduću godinu mogao biti donesen bez planiranih zaduženja. Ovakav scenarij uvelike će ovisiti o promjeni Zakona o pripadnosti javnih prihoda na razini Federacije Bosne i Hercegovine, zbog kojeg ova županija svake godine dobije više od 4 milijuna konvertibilnih maraka manje nego što joj pripada.

vecernji.ba

OGLASI

Loading