Select Page

Varhely: BiH dobila preporuku za kandidatski status, mi to činimo za narod

Varhely: BiH dobila preporuku za kandidatski status, mi to činimo za narod

Europski komesar za proširenje Oliver Varhely potvrdio je danas da je Europska komisija preporučila da se Bosni i Hercegovini dodjeli kandidatski status. “Davanje statusa zemlje kandidata je ponuda sa evropske strane upućena je BiH i narodu BiH. Mi to činimo za narod BiH, međutim to dolazi uz visoka očekivanja. Politička elita to mora pretvoriti u stvarnost”, istaknuo je Varhely.

Nakon izbora koji su održani u BiH, dodao je Varhely, očekuju da će zakonodavna tijela i vlade na državnoj razini i razini kantona, brzo biti formirana, kako bi se počeli baviti europskim reformama. Kazao je i da će u decembru Europska komisija donijeti konačnu odluku. “Komisija je spremna intezivirati svoju potporu i biti pouzdan partner na tom putu. Komisija nastavlja pratiti i izvještavati o provedbi 14 ključnih prioriteta.

Ovih 14 prioriteta se ne mijenja i ne može se o njima pregovarati. BiH ih mora ispuniti sve prije nego sto bude u mogućnosti otvoriti pregovore”, istaknuo je europski povjerenik za proširenje. U preporuci se navodi da bi BiH trebala poduzeti niz koraka:

Usvojiti, kao pitanje prioriteta, izmjene i dopune postojećeg Zakonu o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću kako bi se osigurao integritet

Usvojiti novi zakon o visokom sudskom i tužiteljskom vijeću i usvojiti zakon o sudovima Bosne i Hercegovine

Usvojiti zakon o sprječavanju sukoba interesa Preduzeti odlučne korake za jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala

Odlučno unaprijediti rad na osiguravanju učinkovite koordinacije na svim razinama kada je riječ o upravljanju granicom i kapacitetima upravljanja migracijama, kao i osigurati funksioniranje sustava azila

Osigurati zabranu mučenja, posebno uspostavljanjem nacionalnog preventivnog mehanizma protiv mučenja i zlostavljanja

Garantirati slobodu izražavanja i medija i zaštitu novinara, posebno osiguravanjem odgovarajućeg sudskog postupka u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima

Osigurati rezultate u funkcioniranju na svim razinama mehanizma koordinacije o pitanjima EU, uključujući razvoj i usvajanje nacionalnog programa za usvajanje pravne stečevine EU.

vecernji.ba

OGLASI

Loading