Select Page

Vlada ŽZH: Novac za vodovodni sustav Rakitno, vodozahvat Grudsko vrilo…

Vlada ŽZH: Novac za vodovodni sustav Rakitno, vodozahvat Grudsko vrilo…

Vlada Zapadnohercegovačke županije usvojila je na posljednjoj sjednici izvješće o izvršenju proračuna te županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine i uputila ga u daljnju skupštinsku proceduru. 

Iz Vlade ZH županije priopćili su nakon zasjedanja kako je izvješće urađeno na bazi podataka iz glavne knjige riznice i da je u 2022. godini ostvaren pozitivan financijski rezultat (suficit).

Vlada je, među ostalim, donijela odluku o donošenju plana utroška sredstava „Tekući prijenosi za objekte vodnog gospodarstva“ utvrđenih županijskim proračunom za 2023. godinu za sredstva koja se, nakon provedene procedure javnog prikupljanja prijava putem javnog poziva, izdvajaju za sufinanciranje projekata vodnog gospodarstva u iznosu od 900.000 KM. 

Navedena sredstva raspodijelit će se korisnicima, i to Općini Posušje 300.000 KM za izgradnju dovodno-distribucijskog vodovoda čvor 2 – Vrpolje, vodovodnoga sustava Rakitno, Gradu Ljubuškom 225.000 KM za otplatu investicijskog kredita Razvojnoj banci Federacije BiH – vodoopskrba, Općini Grude 150.000 KM za sanaciju i rekonstrukciju dijela vodozahvata Grudsko vrilo te Gradu Širokom Brijegu 225.000 KM za izgradnju kanalizacijskih kolektora u Širokome Brijegu (otplata investicijskog kredita), potom za radove na izgradnji crpne stanice Knešpolje te za redovito održavanje i čišćenje kanala hidrosustava Široki Brijeg. Uz sve navedeno, Vlada Zapadnohercegovačke županije na posljednjoj je sjednici usvojila i više izvješća o radu te je na sjednici doneseno i nekoliko rješenja o razrješenju i imenovanju.

VL

OGLASI

Loading