Select Page

Zakazana 29. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

Zakazana 29. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

 

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08 i 10/10), sazivam 29. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 3.12.2015. godine (četvrtak) s početkom u 10:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Vijećnička pitanja
2. Izvješće o izvršenju proračuna općine Posušje za period od 1.1. do 30.9.2015. godine
3. Nacrt Proračuna općine Posušje za 2016. godinu
4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Posušje (križanje Ulice bana Ivana Mažuranića i Ulice kneza Trpimira)
5. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Vojuša (Ulica Katarine Zrinske)
6. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Posušje (Donji Jukići)
7. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjene i dopune regulacijskog plana Posušje (Ulica kralja Zvonimira)
8. Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana „Bakuline njive“ (kolodvor)
a) Glasovanje o povjerenju članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća Radio Posušje d.o.o.
b) Glasovanje o povjerenju članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Vodovod“ d.o.o. Posušje

9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Statuta Narodne knjižnice Posušje
10. Prijedlog Odluke o prestanku mandata i dodjeli mandata članu Vijeća Mjesne
zajednice Batin

11. Različito

OGLASI

Loading