Select Page

Zastupnički traži državnu strategiju za upravljanje migrantskom krizom

Zastupnički traži državnu strategiju za upravljanje migrantskom krizom

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegvine traži da Vijeće ministara BiH hitno izradi strategiju upravljanja migrantskom krizom kako bi teret te krize bio ravnomjerno raspoređen na cijelu državu BiH.

U cilju osiguravanja socijalne kohezije i jednakopravnosti građana Unsko-sanske županije prema drugim županijama u Federaciji BiH te prava i digniteta migranata i izbjeglica, ovaj Dom najoštrije osuđuje sve oblike govora mržnje.

Od Parlamentarne skupštine BiH i Vijeća ministara Zastupnički dom Federalnog parlamenta traži da se u suradnji sa svim policijskim i sigurnosnim agencijama u BiH dodatno angažiraju u zaštiti državne granice.

Zastupnički dom zahtijeva da Vlada FBiH iz tekućeg granta izdvoji četiri milijuna KM za potrebe zdravstva i uspostavljanje povoljnog sigurnosnog stanja u Unsko-sanskoj županiji.

Od Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine BiH traži izmjenu odredbi Zakona o strancima koje se odnose na ograničenje broja osoba što mogu zatražiti azil u Bosni i Hercegovini.

Ovo su zaključci današnje tematske sjednice Zastupničkog doma Federalnog parlamenta koja je bila posvećena migrantskoj krizi, a osobito teretu te krize koji trpi Unsko-sanska županija.

Sjednica je održana na inicijativu zastupnika iz Bosanske Krajine, a zaključci su usvojeni jednoglasno.

OGLASI

Loading