Select Page

ZZO ŽZH – Markice za 2016. godinu u prodaji od 15. prosinca 2015.godine

ZZO ŽZH – Markice za 2016. godinu u prodaji od 15. prosinca 2015.godine

Zavod za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke , u utorak, 15.prosinca 2015. godine, započinje distribuciju premije osiguranja (markice) za 2016. godinu. Cijena premije osiguranja, kao i ranijih godina, je 20 KM po osiguraniku.
Upravno vijeće Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH je razmatralo i jednoglasno usvojilo Odluku o visini premije osiguranja (markice) za 2016. godinu. Cijena premije osiguranja (markice) za 2016.godinu je 20 KM, što znači da ostaje ista kao i ranijih godina, a njihova distribucija započinje 15.prosinca 2015. godine. Tako će osiguranicima, a posebice onima kojima je liječnička pomoć kontinuirano potrebna, biti omogućeno da već prvog dana sljedeće godine imaju važeću premiju osiguranja, odnosno pogodnost da umjesto plaćanja za svaku pojedinačnu zdravstvenu uslugu, sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite mogu platiti u vidu godišnje premije.
Premija osiguranja (markica) nije obvezna, ali u slučaju da osiguranik nema markicu, zdravstvena ustanova ima zakonsku obvezu naplatiti participaciju za pruženu uslugu
U redovitom roku predviđenom za distribuciju, u sljedeća tri i pol mjeseca, premiju mogu uplatiti i preuzeti sve osigurane osobe prijavljene na obvezno zdravstveno osiguranje kojima je izdana zdravstvena iskaznica.
Osiguranici za koje poslodavci nisu izmirili obveze iz zdravstvenog osiguranja također mogu kupiti premiju osiguranja čije pogodnosti mogu koristiti prilikom korištenja zdravstvene zaštite, a nakon što poslodavac izmiri obveze sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju.
Nakon 31.ožujka 2016. godine, premiju osiguranja moći će nabaviti samo prvoprijavljeni na zdravstveno osiguranje i to najkasnije 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu.
Osiguranici koji su kupili premiju za tekuću godinu, svoja prava iz zdravstvene zaštite mogu koristiti do kraja 2015. godine.
Markice će se distribuirati u područnim uredima Zavoda za zdravstveno osiguranje ŽZH-a, prema mjestu prebivališta osiguranih osoba.

Korisnici stalne socijalne potpore oslobođeni su plaćanja premije osiguranja, uz predočenje dokaza odnosno prijave na osiguranje preko Centra za socijalnu skrb.

Više informacija osiguranici mogu dobiti u Područnim uredima Zavoda za zdravstveno osiguranje Županije Zapadnohercegovačke .

OGLASI

Loading