Select Page

B O D O V N A L I S T A kandidata koji su dobili stipendije po Javnom natječaju za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2018/19 godinu

B O D O V N A L I S T A kandidata koji su dobili stipendije po Javnom natječaju za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2018/19 godinu

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA
OPĆINA POSUŠJE
OPĆINSKI NAČELNIK

Broj: 01-143/19

Posušje, 23.05.2019. godine

B O D O V N A L I S T A

kandidata koji su dobili stipendije po Javnom natječaju za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2018/19 godinu

Red. broj Ime (ime oca) i prezime Bodovi ukupno
1. Marko (Dominik) Ćuk 130
2. Josipa (Damir) Jurišić 105
3. Marijana (Marinko) Bašić 105
4. Anđela (Milan) Bešlić 100
5. Ivana (Miroslav) Kovač 100
6. Ivan (Vinko) Jažo 100
7. Slavica (Ivan) Koštro 100
8. Nina (Ante) Tolo 95
9. Vlado (Miroslav) Širić 95
10. Ivan (Slavko) Jukić 95
11. Antonela (Ante) Galić 90
12. Ivana (Miroslav) Brkan 90
13. Josipa (Marko) Galić* 90
14. Ivan (Blago) Bešlić 85
15. Ana (Mario) Bašić 85
16. Ivan (Željko) Galić* 85
17. Josip (Veselko) Nenadić* 85
18. Franjo (Ante) Miličević 80
19. Jelena (Bože) Čerkez 80
20. Ivana (Mladen) Galić 80
21. Katija (Petar) Čutura 80
22. Marija (Branko) Bešlić 75
23. Silvija (Marinko) Bašić 75
24. Marko (Ljubo) Jukić 75
25. Marina (Branko) Hrkać 75
26. Maja (Zoran) Tokić 75
27. Josip (Zoran) Lebo 75

U roku za prigovore pristigla su tri prigovora na Bodovnu listu svih kandidata koji su se prijavili na Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2018/19 godinu, koji nisu uvaženi.

Nadalje, studentica Valerija Bago je dana 20.05.2019. godine dostavila izjavu da se odriče stipendije Općine Posušje budući da je u međuvremenu primila stipendiju druge institucije.

Budući da je utvrđeno da su studenti: Kristijan (Jakov) Marić, Antonija (Ante) Boras, Gabrijela (Ante) Pandža i Martina (Jozo) Begić također ostvarili pravo na stipendiju i druge institucije, isti su pozvani da se odreknu stipendije Općine Posušje ili da dostave potvrdu nadležne institucije da se odriču stipendije ostvarene u toj instituciji. Naprijed imenovani studenti su dostavili izjave da se odriču stipendije općine Posušje.

Slijedom naprijed navedenog, utvrđena je konačna bodovna lista kandidata koji su dobili stipendije.

Uvidom u Zapisnik o radu Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za dodjelu studentskih stipendija studentima s područja općine Posušje za 2018/19 godinu, utvrđeno je da je bodovanje izvršeno u skladu s Odlukom o kriterijima za dodjelu studentskih stipendija („Službeni glasnik općine Posušje“, broj 11/10 i 8/13) i raspisanim Javnim natječajem, te je isto izvršeno prema dostavljenoj dokumentaciji.

Općinski načelnik

Branko Bago

OGLASI

Loading