Select Page

ČLANICE ZŽ HDZ BIH “KKK”: Uspješno završen Trening za trenerice o ravnopravnosti spolova

ČLANICE ZŽ HDZ BIH “KKK”: Uspješno završen Trening za trenerice o ravnopravnosti spolova

Članice ZŽ HDZ BiH “KKK” uspješno su završile Trening za trenerice o ravnopravnosti spolova.

Članice su imale priliku sudjelovati u edukativnom programu koji se sastojao od 8 modula. Moduli su se sastojali od predavanja, radionica, diskusija i sastanaka sa predstavnicama i predstavnicima iz Misije OESS-a u BiH.

Što je Ravnopravnost spolova? Što je diskriminacija? Koji su rodni stereotipi i posljedice? Koji su međunarodni i domaći standardi? Kako politička stranka može djelovati za ravnopravnost spolova?… Sve su ovo pitanja o kojima su sudionice imale priliku razgovarati tijekom edukacije.

Godine 2016. Misija je surađivala sa osam političkih stranaka u BiH na reviziji ravnopravnosti spolova unutar političkih stranaka, a HDZ BiH je bila jedna od tih stranaka. Za vrijeme već prethodno navedene revizije identificirani su određeni problemi sa kojima se žene – članice političkih stranaka susreću, a koje su vezane za napredak žena u političkim strankama.

S ciljem prevazilaženja prethodno navedenih problema Misija je prošle godine razvila program Treninga za trenerice o ravnopravnosti spolova za političke stranke.

Osnovni cilj prethodno navedenog treninga je razvijanje i jačanje znanja polaznica treninga o ravnopravnosti spolova kako bi bile u mogućnosti stečeno znanje prenijeti članicama unutar političkih akademija političke stranke.

Vecernji.ba

OGLASI

Loading