Select Page

Danas dodjela mandata, novi načelnici i gradonačelnici stupaju na dužnost

Danas dodjela mandata, novi načelnici i gradonačelnici stupaju na dužnost

Središnje izborno povjerenstvo BiH danas će uručiti uvjerenja o dodjeli mandata načelnicima/gradonačelnicima općina/gradova izabranim na Lokalnim izborima u BiH 2. Listopada. Time će novi načelnici i gradonačelnici, kao i vijećnici u općinskim i gradskim vijećima steći uvjete da stupe na dužnost. Oni trebaju dati izjavu o prihvaćanju mandata, kako bi što prije bili stvoreni uvjeti za konstituiranje lokalnih vijeća.

SIPBiH potvrdio je rezultate lokalnih izbora za: 73 općinska vijeća, 57 skupština općina, 130 načelnika, četiri gradska vijeća, šest skupština gradova, 10 gradonačelnika i Skupštinu Brčko Distrikta BiH.

posusje.net

OGLASI

Loading