Select Page

Granična policija: Nije zabilježen ulazak izbjeglica u BiH

Granična policija: Nije zabilježen ulazak izbjeglica u BiH

Prema informacijama kojima raspolaže Granična policija BiH, nema nikakvih novosti na graničnim prijelazima prema Srbiji i Crnoj Gori vezano za izbjeglice i migrante s Bliskog Istoka.

Kako je kazala glasnogovornica Granične policije BiH Sanela Dujković, za sada nije zabilježen prelazak državne granice većih skupina migranata i izbjeglica iz Sirije, Afganistana i drugih zemalja.

Ona je dodala kako je Granična policija BiH u posljednja dva mjeseca poduzela brojne aktivnosti u vezi s navedenom problematikom, u sklopu kojih su sačinjeni lokalni i regionalni operativni planovi za postupanje u slučaju priljeva većeg broja migranata i izbjeglica, odnosno njihova masovnog priljeva.

Na središnjoj razini sačinjen je Okvirni plan djelovanja Granične policije BiH u slučaju masovnog izbjegličkog i migracijskog priljeva na teritoriju BiH, kojim je predviđeno preraspoređivanje ljudskih i materijalno-tehničkih resursa u skladu s mogućnostima na dijelove državne granice gdje bi se ukazala potreba.

Također, Vijeće ministara BIH je usvojilo informaciju o procjenama i mogućnostima BiH u vezi s migrantskom/izbjegličkom krizom u regiji i Europskoj uniji, kao i plan hitnih mjera za osiguranje dodatnih kapaciteta, kontrolu i upravljanje priljevom masovnog broja izbjeglica i migranata u BiH.

“Planom hitnih mjera osigurava se human tretman izbjeglica i migranata, u skladu sa zakonodavstvom iz oblasti migracija i azila i međunarodnim pravom, a da se pri tome sigurnosna prijetnja svede na minimum”, istaknula je Dujković.

vecernji.ba

OGLASI

Loading