Select Page

Javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi na Nacrt proračuna općine Posušje za 2017. godinu

Javni poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi na Nacrt proračuna općine Posušje za 2017. godinu

4. sjednica općinskog vijeća općine Posušje započela je jučer u 9 sati u općinskoj vijećnici općine Posušje. Sjednica se održala prema izmijenjenom dnevnom redu. Na dnevni red su dodani prijedlog odluke o izradi regulacijskog plana OŠ Vranić i pošta Vranić kao i regulacijskog plana Paljevine – Vlake.

Na dnevnom redu bilo je Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva Posušje za 2016. godinu. U 2016. godini pravobranitelj je pristupio na 56 ročište pred nadležnim sudovima u Federaciji BiH, a najveći broj ročišta održan je pred Općinskim sudom u Širokom Brijegu. Broj novih tužbi protiv općine Posušje je 8, dok je općina Posuše pokrenula u prošloj godini dvije tužbe. Analizirajući tužbene zahtjeve može se konstatirati da imamo manji broj sudskih predmeta gdje je tužena strana općina Posušje. Do manjeg broja sudski predmeta došlo je zbog izvršenja ugovornih obveza, poštivanje propisanih zakonskih propisa i sporazumnog rješavanja nastalih sporova, stoji u izvješću.

U periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine ostvarenje prihoda u odnosu na plan 2016. godine za 3% manje u odnosu na rebalans proračuna, odnosno za 25% više u odnosu na isti period prethodne godine. Međutim, tijekom prosinca 2016. godine usvojen je rebalans proračuna općine Posušje, koji je planiran na razini za 10% višoj u odnosu na temeljni Plan proračuna za 2016. godinu, zbog rasta prihoda od indirektnih poreza te poreza na dohodak. Stoga, možemo zaključiti da je u protekloj godini funkcioniranje proračuna bilo olakšano u odnosu na prethodne godine što je omogućilo normalno financiranje svih funkcija koje su stavljene u nadležnost općine Posušje (plaće i doprinosi općinske administracije, infrastruktura, materijalni troškovi škola, kultura i šport te financiranje socijalnih kategorija na prostoru općine Posušje). Značajno je istaknuti smanjenje obveza prema dobavljačima te zatvaranje kredita prema Raiffeisen Bank, obveza prema djelatnicima , te obveza po ovršnim rješenjima sudova, stoji u izvješću.

Značajan je i rad odjeka za razvoj općine Posušje koji je u prošloj godini aplicirao na natječaje za projekte u vrijednosti od 6 789 113 KM, od čega je 995 780 KM već dobiveno.

Na jučer održanoj sjednici općinski načelnik Branko Bago je predstavio Program rada Općinskog načelnika općine Posušje za 2017. godinu.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o izmjenama Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje i Nacrt proračuna općine Posušje za 2017. godinu. Javna rasprava za proračun općine Posuše je zakazana od ponedjeljka 6. ožujka do četvrtka 16. ožujka. Za nositelja javne rasprave određeni su općinski načelnik i služba za financije općine Posuše. Nacrt proračuna opčine Posuše nalazi se na internetskim stranicama općine Posušje.

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja, sugestije na Nacrt proračuna općine Posušje za 2017. godinu mogu se dostaviti Službi za financije općine Posušje najkasnije do 16. ožujka 2017. godine putem:
a) dopisa predsjednika mjesnih zajednica
b) pošte i pisarnice
c) telefona broj 685718
d) e-mail: opcina.posusje.gs@ tel.net.ba

Usvojen je Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana Rastovača (lokalni put Čuture-Landeke-Lebe). Ovom Odlukom pristupa se izradi spomenutog regulacijskog plana u cilju preoblikovanja postojećih i oblikovanja novih građevinskih parcela koje se nalaze na lokalitetu uz lokalni put za potrebe rješavanja imovinsko pravnih odnosa vezanih za parcele koje se nalaze na predmetnom lokalitetu. Na 4. sjednici općinskog vijeća općine Posušje usvojeni su isti Prijedlozi Odluka o pristupanju izradi regulacijskog plana Ćesića draga (strana), Osoje (Tolići – srednji brijeg), Rastovača (Marasi), Broćanac (Širića Brig), Rakitno – Donja Sutina, OŠ Vranić i pošta na Vraniću.

posusje.net

OGLASI

Loading