Select Page

Livanjsko polje dom je za 265 vrsta ptica, neke su vrlo rijetke i ugrožene

Livanjsko polje dom je za 265 vrsta ptica, neke su vrlo rijetke i ugrožene

Mjesto gdje postoje 42 vrste vilinih konjica, endemična čovječja ribica, kao i jedini par orlova kliktaša u BiH Livanjsko je polje. Bračni par Biljana i Goran Topić iz Ornitološkog društva “Naše ptice” sedam godina istražuje biljni i životinjski svijet Livanjskog polja.

Čovječja ribica

S površinom od oko 460 četvornih kilometara, ističu Topići, to je najveće kraško polje u BiH, najveće plavno kraško polje na svijetu i jedno od najvećih privremenih jezera u Europi.

– U Livanjskom polju do sada je registrirano 858 vrsta vaskularnih biljaka, od čega je 12 endemičnih, kao i 12 vrsta vodozemaca, 13 vrsta gmazova, 20 vrsta riba i čak 42 vrste vilinih konjica – priča za Srnu Goran Topić. Sa stanovišta zaštite prirode osobito su značajne endemična čovječja ribica i četiri stenoendemične vrste riba.

– I ornitofauna Livanjskog polja izuzetno je bogata te je u njemu do sada potvrđeno impresivnih 265 vrsta ptica, od 350 koliko je do sada zabilježeno u BiH – navodi Goran. U Livanjskom polju potvrđeno je gniježđenje oko 125 vrsta ptica. Na ovom prostoru gnijezdi se i veliki broj rijetkih i ugroženih vrsta, među kojima se izdvaja najveća populacija kosaca na Balkanu, objašnjavaju iz Ornitološkog društva “Naše ptice”, koje postoji od 2003. godine.

– U Ždralovcu se gnijezdi jedina kolonija velike bijele čaplje u BiH, najveća populacija bukavca u BiH, više od 20 parova eja livadarki, jedini poznati par orlova kliktaša u BiH, jedan od osam parova orlova bjelorepana, najvećeg europskog orla i mnogih drugih – istaknula je Biljana Topić, koja se bavi istraživanjem ptica od 2016. godine.

Procjenjuje se da se u Livanjskom polju tijekom vlažnih sezona na proljetnoj migraciji zadržava do 100.000 ptica, što ovo polje izdvaja kao prostor na kojem se koncentrira najviše ptica u BiH, objašnjavaju Topići i dodaju da svake godine prigodom jesenje migracije polje prelijeće od 60.000 do 80.000 ždralova.

Prema Biljaninim riječima, unatoč prirodnim i kulturno-povijesnim vrijednostima Livanjskog polja, ono još nije steklo pravnu zaštitu na razini BiH, Federacije BiH, ali ni Herceg-bosanske županije.

– Na njemu se redovito bilježi niz ilegalnih aktivnosti, poput paljenja polja, krivolova, ilegalne sječe šume, nepropisnog odlaganja komunalnog i građevnog otpada – naglašava ona i dodaje da bi povećanje stočnog fonda značajno pridonijelo očuvanju staništa mnogih vrsta ptica u Livanjskom polju.

Tri projekta

Ovaj bračni par najavljuje da će tijekom godine Ornitološko društvo “Naše ptice” provesti tri projekta u vezi s očuvanjem prirode Livanjskog polja.

– Livanjsko polje odlikuje bogata povijest i izuzetna kulturna, bio i stanišna raznolikost. Po obodu polja lociran je veliki broj starih gradina iz ilirskog i antičkog razdoblja, svjedoka bogate i burne prošlosti, dok je u spiljama izvora Ričine pronađen najstariji pisani trag u BiH – navodi Biljana.

Ona dodaje kako je ovo polje sa svih strana okruženo visokim planinama, od kojih se izdvajaju Cincar, Golija, Staretina, Šator, Dinara, Kamešnica i Tušnica, što je idealno za istraživanje biljnog i životinjskog svijeta.

VL

OGLASI

Loading