Select Page

Na provjeri mandati uprava i zakonski prijedlozi bivše vlade

Na provjeri mandati uprava i zakonski prijedlozi bivše vlade

Vlada Federacije BiH već je na svojoj prvoj sjednici donijela neke konkretne odluke koje trebaju ublažiti negativne posljedice onoga što je bivša vlast radila u pola godine tehničkog mandata.

Premijerov program

Vlada FBiH zadužila je federalna ministarstva koja vrše ovlaštenja tijela Federacije u gospodarskim društvima s udjelom državnog kapitala da joj, u roku od 15 dana, dostave informaciju o mandatima i statusu članova uprava, upravnih i nadzornih odbora. Također, Vlada je zadužila federalna ministarstva, uprave, upravne organizacije, ustanove i druge federalne institucije i službe, a naročito Agenciju za državnu službu FBiH, da odmah obustave sve natječaje za prijem državnih službenika, na razdoblje od 60 dana.

Na sjednici kojoj su nazočili predsjednik i dopredsjednici Federacije Marinko Čavara, Melika Mahmutbegović i Milan Dunović Vlada je pozvala članove uprava, upravnih i nadzornih odbora gospodarskih društava s udjelom državnog kapitala u kojima federalna ministarstva vrše ovlasti tijela Federacije BiH, da se stave na raspolaganje razvojnim politikama Vlade i ministarstvima koja će je provoditi sukladno važećim zakonskim propisima.

Federalna Vlada je zadužila svoje generalno tajništvo da svim ministarstvima dostavi informaciju o statusu nacrta zakona, prijedloga zakona i drugih propisa koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri, a nisu razmatrani. Ministre i druge rukovoditelje federalnih tijela uprave Vlada je zadužila da joj u roku od 15 dana dostave izjašnjenje povlače li ove propise iz parlamentarne procedure ili ostaju pri predloženim tekstovima.

Premijer Fadil Novalić upoznao je ministre s Konceptom ekonomskog razvoja 2014. – 2018. – Ekonomski rast i zapošljavanje. Vlada je ocijenila da ovaj dokument može predstavljati osnovu za izradu prijedloga programa rada federalne Vlade za mandatno razdoblje 2015. -2 018. godine. Sva federalna ministarstva zadužena su da u roku od 15 dana Uredu premijera FBiH i Federalnom zavodu za programiranje razvoja dostave prijedloge, primjedbe i sugestije na ovaj dokument, kao i da predlože mjere za njegovu provedbu. Vlada je jučer imenovala posebno povjerenstvo koje će pratiti aktivnosti na provedbi “Koncepta ekonomskog razvoja 2014. – 2018. – Ekonomski rast i zapošljavanje”.

Nova imenovanja

-Svaka Vlada u svom mandatu ima pravo, sukladno politici nove Vlade, upravljati vlasništvom FBiH i imenovati osobe u JP, agencijama, upravama i zavodima koji će provoditi istu politiku. S obzirom na tešku situaciju u kojoj se nalazi Federacija, vaše obveze su time puno veće. Tu smo da budemo jedna potpora i očekujemo punu suradnju na temelju Ustava i zakona, kao i neophodnu ljudsku suradnju. Nadam se da ćemo na kraju mandata biti ponosni na učinak našeg rada, istaknuo je predsjednik Čavara u svom obraćanju članovima Vlade.

vecernji.ba

OGLASI

Loading