Select Page

Najava: Zakazana 19. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

Najava: Zakazana 19. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

Temeljem članka 50. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća općine Posušje («Službeni glasnik općine Posušje», broj: 5/08, 9/08 i 10/10), sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća. Sjednica će se održati 26.11.2014. godine (srijeda) s početkom u 10:00 sati u općinskoj vijećnici.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i r e d

1. Vijećnička pitanja
2. Nacrt Proračuna općine Posušje za 2015. godinu
3. Prijedlog Mreže osnovnih škola na području općine Posušje
4. a) Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove za
komunalne djelatnosti „Urbikom“ Posušje
b) Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog predsjednika Upravnog vijeća Javne
ustanove za komunalnu djelatnost „Urbikom“ Posušje
5. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i člana Općinskog izbornog Povjerenstva Posušje
6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje člana (članova) Općinskog izbornog povjerenstva Posušje
7. Prijedlog Zaključka o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka po javnom oglasu za imenovanje članova Općinskog izbornog povjerenstva Posušje
8. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana „Masna Luka“
9. Izvješće o provedbi kulturnih događanja pod nazivom „Posuško lito“ za 2014. godinu
10. Različito

PREDSJEDNIK

___________________

Ivan Lončar

OGLASI

Loading