Select Page

Obavijest za građane Općinskog izbornog povjerenstva

Obavijest za građane Općinskog izbornog povjerenstva

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

Broj: 02-05-3/19

Posušje, 21.03.2019. godine

Predmet: Obavijest za građane

I

Obavještavaju se građani općine Posušje da će se izbori za članove vijeća mjesnih zajednica općine Posušje održati u nedjelju 02.06.2019. godine i to:

R/br Mjesna zajednica Broj članova Vijeća koji se bira
1 Batin 15
2 Broćanac 15
3 Čitluk 9
4 Gradac 15
5 Osoje 10
6 Podbila 7
7 Poklečani 13
8 Posušje – Istok 11
9 Posušje – Jug 11
10 Posušje – Zapad 11
11 Rastovača 14
12 Sutina 9
13 Tribistovo 11
14 Vinjani 15
15 Vir 15
16 Zagorje 9
17 Zavelim 7

II

Prijedlog kandidata za članove vijeća mjesne zajednice (u daljem tekstu: kandidatska lista) mogu podnijeti: građani pojedinačno ili u skupini, političke stranke i udruge koje djeluju na području mjesne zajednice.

Predloženi kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

imati prebivalište na području mjesne zajednice za čije se vijeće kandidira
biti upisan u Središnji birački popis
da nema smetnji za kandidiranje propisanih člancima 1.6, 1.7, 1.7a i 1.10 stavak 1. točka 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

III

Građani, političke stranke i udruge koje djeluju na području mjesne zajednice predlažu najviše onoliko kandidata koliko se bira članova vijeća za tu mjesnu zajednicu.

Ukoliko se predloži veći broj kandidata, na konačnu listu kandidata će se uvrstiti kandidati koji su prvi po redoslijedu predlaganja.

Ako su predlagači političke stranke ili udruge, kandidatska lista mora sadržavati: naziv predlagača, redni broj, ime, prezime i JMB kandidata, potpis i pečat predlagača.

Ako su građani predlagači, kandidatska lista mora sadržavati: redni broj, ime, prezime i JMB kandidata, te ime, prezime, potpis i JMB svih građana predlagača.

Predlagač je obvezan uz prijedlog kandidata dostaviti i vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju kandidature svakog kandidata.

Prilikom predlaganja kandidata za članove vijeća mjesnih zajednica mora se voditi računa da sastav kandidatske liste odražava približno nacionalnu strukturu, zastupljenost spolova i područja mjesne zajednice.

IV

Prijedlog kandidata za članove vijeća mjesne zajednice i vlastoručno potpisane izjave svih kandidata dostavljaju se u pismenoj formi Općinskom izbornom povjerenstvu, najkasnije do 03.05.2019. godine.

V

Obrazac izjave o prihvaćanju kandidature i obrazac za podnošenje prijedloga kandidata mogu se podići u Općinskom izbornom povjerenstvu ili preuzeti s web stranice www.opcina-posusje.ba

PREUZMITE OBRASCE

OGLASI

Loading