Select Page

Objavljen Javni poziv za kreditiranje poduzetništva i obrta

Objavljen Javni poziv za kreditiranje poduzetništva i obrta

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo je Javni poziv za odabir korisnika kreditnih sredstava po Programu „Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta” za 2019. godinu.

Korisnici kredita su subjekti malog gospodarstva defininirani po Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH” br. 19/06 i 25/09) i Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima („Službene novine Federacije BiH” br. 35/09 i 42/11) čije je sjedište na području Federacije BiH, nalaze se u većinskom vlasništvu državljana BiH te imaju najmanje dvoje zaposleiha na neodređeno vrijeme.

Kriteriji za utvrđivanje rang liste potencijalnih korisnika kredita su: vrsta djelatnosti, namjena utroška sredstava, povećanje zaposlenosti, izvori-način financiranja, broj zaposlenih, ravnomjerniji regionalni razvoj (stupanj razvijenosti JLS) i poticaji Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u posljednjih pet godina.

Minimalan iznos kredita po korisniku može iznositi 20.000 KM, a maksimalan ovisi od broja zaposlenih osoba i to na slijedeći način:

  • do 250.000 KM za subjekte koji imaju od 2 do 9 zaposlenih,
  • do 350.000 KM za subjekte koji imaju od 10 do 49 zaposlenih,
  • do 500.000 KM za subjekte koji imaju od 50 do 249 zaposlenih.

Odobrena kreditna sredstva mogu se koristiti najmanje u 70 postotnom iznosu za financiranje stalnih sredstava, a najviše 30 posto za nabavku repromaterijala/sirovina.

Kreditna sredstva će se plasirati putem Banke, s rokom povrata sredstava na račun Banke do sedam godina, grace periodom do dvije godine, uključenim u rok povrata sredstava i kamatnom stopom od 1%.

Prijave se dostavljaju do 31. 1. 2020. godine (petak), odnosno prihvaćaju se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije s navedenim datumom.

Dodatne informacije i potrebna dokumentacija mogu se preuzeti na

OGLASI

Loading