Select Page

Odluka o postavljanju plakata na javnim gradskim površinama

Odluka o postavljanju plakata na javnim gradskim površinama

 

Svjedoci smo intenzivnih radova na uređenju javnih gradskih površina općine Posušje i uređenju hortikularnih radova, što naše Posušje čini uređenijim i ljepšim. Uz institucije koje sustavno vode brigu o okolišu, to je dužnost i građana općine Posušje.

Unatoč upozorenjima plakati se postavljaju na mjesta gdje ne bi smjeli

Ovih dana postavljeni su plakati po gradskim površinama bez odobrenja Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoliša općine Posušje. Unatoč ranijim upozorenjima, postavljeni su plakati u suprotnosti s Odlukom o komunalnom radu.

Prema članku 27., izvršeno je postavljanje plakata bez odobrenja nadležne službe. Plakat je postavljen suprotno navedenoj Odluci.

Na temelju Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik općine Posušje“, broj: 8/05“) prema Članku 29.:

Plakati se mogu isticati samo na oglasnim i reklamnim pločama, oglasnim stupovima, ormarićima i panoima.

Mole se građani za odgovorno obavljanje dužnosti

Iznimno, za određene manifestacije, Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoliša može odobriti isticanje plakata i na drugim mjestima.

Troškove uklanjanja plakata, na kojima ne smiju biti istaknuti, snosi organizator priredbe ili manifestacije, odnosno pravna ili fizička osoba čija se priredba, manifestacija ili proizvod oglašava.

Ako vlasnici nelegalne plakate odmah ne uklone, uklanjanje istih izvršit će nadležna javna služba na trošak vlasnika plakata, a slijedit će i Zakonom i Odlukom propisane.

Mole se građani za odgovorno obavljanje vlastite građanske dužnosti, kako bismo održali Posušje urednim i ugodnim mjestom boravka.

opcina-posusje.ba

OGLASI

Loading