Select Page

Održana 15. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

Održana 15. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje

Danas je održana 15. sjednica Općinskog vijeća općine Posušje. Započela je uobičajeno vijećničkim pitanjima, odnosno Aktualnim satom. Dio upita vezan je uz širenje vodovodne mreže prema najistočnijim dijelovima Rakitna te prema Zagorju. Načelnik Ante Begić u odgovoru je kazao kako u Zagorju je vodovodna mreža došla do Bešlića Doca, dok je u Rakitnu u tijeku izgradnja alternativne distribucije od akumulacije Tribistovo, u cilju osiguravanja nesmetane opskrbe vodom Rakitna o čemu se detaljno i ranije govorilo na Vijeću. Bilo bi neozbiljo, dodao je načelnik, dovesti se u situaciju da imate priključak, a nemate vodu. Stoga se upravo i izvode ovi radovi, kao dugoročno rješenje.

Jedan dio pitanja odnosio se i na sadržaje nove osnovne škole te aspekt sigurnosti učenika. Kako je rekao ravnatelj Zvonimir Širić, škola će biti u potupnosti ograđena te je planirano zbog sigurnosti da djeca ostaju u školskom krugu i u vrijeme školskog odmora. Upitan za izvođenje tjelesnog odgoja, rekao je nije predviđeno planom i programom da niži razredi koriste dvoranu, a upravo će oni tu biti smješteni. Za tu namjenu će biti kombinirano vanjsko igralište i unutarnji prostor. U budućem vremenu svakako je planirana izgradnja dvorane ali ona iziskuje velika novčana sredstva.

Također je bilo riječi i o područnoj školi i igralištu u Zagorju kao i o asfaltu, odnosno o održavanju istog. Po pitanju igrališta dogovoreno je da mještani organiziraju akciju i upute inicijativu o sanaciji prema Općini kao što to radi i većina drugih mjesnih zajednica, i tu će općina dati podršku u smislu siguravanja materijala i drugog potrebnog, kazao je načelnik. Govoreći o asfaltu u ovoj MZ, pogotovo na ulazu od Vira, načelnik je rekao kako je situacija sazrela za veću rekonstrukciju, i to bi se trebalo uraditi što prije. Još jedan upit je bio vezan za moguću gradnju igrališta na Marasovu Brigu, no kako je odgovoreno, tu treba prije svega izvidjeti mogućnosti prikladnog i dostupnog zemljišta. Inače, načelno načelnik je izrazio stav da svako veće naselje treba imati takav sadržaj, na čemu se i aktivno radi.

U nastavku je raspravljano o godišnjem izvješću JP Radio Posušje doo koje je i usvojeno kao i Izvješće o izvršenju Proračuna općine Posušje za 2021. godinu te za period od 1.1.2022. – 31.3.2022. godine.

Vijećnici su također usvojili Izvješće o radu Športskog saveza općine Posušje za prošlu godinu. Prema navedenom, evidentan je niz aktivnosti kroz godinu pa tako izdvajamo aktivnosti saniranja velike i male sportske dvorane, rekonstrukciju sportskih igrališta i nabavku opreme, pomoć osnovnim i srednjim školama u nabavci rekvizita i potporu sportskim kolektivima na području općine. S ponosom su istaknuli kako oni broje preko 900 članova u raznim klubovima. Športski savez je uspješno i apliciran na projekte od značaja za sport u cjelini.

Razmatrana je i Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastvu na području općine Posušje u 2021. Godini. PVP je intervenirao u protekloj godini 175 puta. Najviše posla i u protekloj godini bilo je na gašenju požara (90 intervencija) koj su nažalost uglavnom uzrokovani ljudskom nepažnjom ili namjernim podmetanjem. Stoga je Stožer Civilne zaštite i njegov Odsjek, poduzimao tijekom ove godine niz preventivnih mjera.

Vijećnici su tijekom sjednice usvojili Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na razrješenje ravnatelja Javne ustanove za komunalne djelatnosti „Urbikom“ Posušje  te Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja iste ustanove, kao i Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Općinskog izbornog povjerenstva Posušje.

Između ostalog usvojen je i Prijedlog Zaključka o dopuni Zaključka o osnivanju Povjerenstva za obilježavanje i uređivanje grobišta II. Svjetskog rata i poraća na području općine Posušje

Iz domene imovinsko-pravnih odnosa, katastra i urbanizma usvojene su sljedeće odluke:

– Prijedlog Zaključka o davanju ovlasti Općinskom načelniku općine Posušje

– Prijedlozi Rješenja o utvrđivanju prava vlasništva

– Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja broj: 05-31-408/11 od 14.11.2011. godine

– Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina -zemljišta

– Prijedlog Odluke o pristupanju izradi regulacijskog plana POKLEČANI-VRPOLJE (Bijeli Brijeg-Žabljak Zmijaža)

– Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE  (Blidinjska cesta-Gaj)

– Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana RAKITNO-ZBORNJAČA (Nogometni stadion)

– Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana „CARSKI GAJ“ (ulice Ante Kovačića i Augusta Šenoe-igralište)

– Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana KLJENAK (jugozapadno od groblja Kljenak)

– Prijedlog Odluke o usvajanju izmjene i dopune regulacijskog plana POSUŠJE (Nova osnovna škola)

– Prijedlog Odluke o usvajanju regulacijskog plana OSOJE (Kovači-Talići)

– Prijedlog Odluke o pristupanju i izradi regulacijskog plana Tribistovo jezero (akumlacija)

OGLASI

Loading