Select Page

OTKRIVAMO: Dužnosnici će morati vraćati darove i novac koji su dobili

OTKRIVAMO: Dužnosnici će morati vraćati darove i novac koji su dobili

Umjesto Središnjeg izbornog povjerenstva, ubuduće će novoosnovano Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa donositi odluku o sukobu interesa dužnosnika u institucijama FBiH. Naime, Vlada FBiH je nedavno usvojila Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sukobu interesa u organima vlasti u FBiH kojim se usklađuju propisi u ovom entitetu s državnim zakonom, piše Večernji list.

Sankcije za darove

“Povjerenstvo odlučuje predstavlja li neko stanje, postupak ili radnja kršenje odredbi ovog zakona, kao i o svakoj stvari u vezi s provedbom ovog zakona sukladno Zakonu o sukobu interesa i institucijama vlasti BiH”, stoji u novom zakonu FBiH u čijem je posjedu Večernji list. Istim su određene i sankcije koje Povjerenstvo može izreći izabranom dužnosniku, nositelju izvršne dužnosti ili savjetniku. Tako, navedeni ako su u sukobu interesa, mogu biti kažnjeni obustavom isplate dijela neto mjesečne plaće, prijedlogom za razrješenje s dužnosti i pozivom za podnošenje ostavke. Tako će, primjerice, Povjerenstvo izricati sankciju obustave isplate do 50% neto mjesečne plaće onima koji budu članovi upravnih odbora, nadzornih odbora, ili skupština, uprave ili menadžmenta, ili u svojstvu ovlaštene osobe u javnom poduzeću, a u isto vrijeme obavljaju javne dužnosti izabranih dužnosnika, nositelja izvršne dužnosti ili savjetnika. Ista kazna vrijedi i za one koji prekrše pravilo da izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih dužnosti i savjetnici za vrijeme obavljanja javne dužnosti i šest mjeseci nakon prestanka obavljanja te dužnosti ne mogu biti članovi upravnog odbora, nadzornog odbora, skupštine, uprave ili menadžmenta niti biti u svojstvu ovlaštene osobe u javnom poduzeću. Sankciju obustave isplate do 30% neto mjesečne plaće Povjerenstvo će izreći onima koji prije isteka roka od 6 mjeseci budu imenovani u upravne, nadzorne odbore, kao i direktore direkcija ili agencije za privatizaciju.

Vraćanje darova

“Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih dužnosti i savjetnici ne mogu biti članovi skupštine, nadzornog odbora, uprave ili menadžmenta niti biti u svojstvu ovlaštene osobe svakog privatnog poduzeća u koje je organ vlasti, čiji je član izabrani dužnosnik, nositelj izvršne dužnosti ili savjetnik ulagao kapital u razdoblju od četiri godine prije preuzimanja dužnosti i za vrijeme obavljanja dužnosti izabranog dužnosnika, nositelja izvršne dužnosti ili savjetnika”, navodi se. Sankcija obustave isplate dijela neto mjesečne plaće izabranog dužnosnika, nositelja izvršne dužnosti ili savjetnika ne može trajati duže od 12 mjeseci, a iznos obuhvaćen obustavom ne smije prelaziti jednu polovinu neto mjesečne plaće. Prema novom zakonu, izabrani dužnosnik, nositelj izvršne dužnosti ili savjetnik obvezan je vratiti dar ili novac koji je ekvivalentan vrijednosti dara i dobit ostvarenu od naknada za obavljanje javne dužnosti zbog koje je bio u sukobu interesa, o čemu Povjerenstvo donosi zaključak.

vecernji.ba

OGLASI

Loading