Select Page

PARLAMENT BIH Zastupnici usvojili prijedlog proračuna, ostaje na razini prethodnih godina

PARLAMENT BIH Zastupnici usvojili prijedlog proračuna, ostaje na razini prethodnih godina

Zastupnici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH podržali su na kraju današnje sjednice Prijedlog zakona o proračunu institucija i međunarodnih obaveza za 2017. godini u prvom čitanju, nakon čega slijedi amandmanska faza.

Visina proračuna ostaje na razini prethodnih godina, 950 milijuna KM, vanjski dug iznosi oko milijardu KM, a zastupnici su danas najviše primjedbi imali zbog toga što proračun nije razvojni, ali i zbog visine proračunske rezerve, naglašavajući da je, ipak, dobro što će biti vremena da se usvoji do kraja godine.

Danas je podržan i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama, po hitnom postupku, a njime je, između ostaloga, precizirano da se plaće zaposlenih u bh. institucijama zadržavaju na dosadašnjoj razini.

Državni zastupnici većinom su glasova podržali i izmjene Zakona o osnovama sigurnosti prometa na putevima, u drugom čitanju.

Također, podržane su i izmjene Zakona o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prijevozu te izmjene Zakona o plaćama i drugim naknadama u sudskim i tužiteljskim institucijama na razini BiH.

Nakon što zastupnici i izaslanici nisu podržali hitnu proceduru za izmjene Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima, danas su ga razmatrali u prvom čitanju te ga podržali, a on predviđa da se imenuje novi saziv Stručnog vijeća Agencije jer je sadašnjem istekao mandat prije četiri godine.

Podršku nije dobilo Godišnje izvješće Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća, jer su zastupnici i tijekom rasprave imali brojne primjedbe na rad ovog državnog tijela čija je osnovna funkcija imenovanje i nadzor nad radom sudaca i tužitelja.

Podršku zastupnika dobila je inicijativa zastupnika Denisa Bećirovića čime je Vijeće ministara zaduženo da u roku 90 dana u parlamentarnu proceduru dostavi izmjene Ustava BiH kojima bi se osigurala primjena presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH.

Prijedlog zastupnika iz Kluba SDS kojim se zаdužuје Vijeće ministаrа dа u rоku 120 dаnа u pаrlаmеnt dоstаvi Priјеdlоg zаkоnа о trаnspаrеntnоsti vlаsništvа i оgrаničаvаnju kоncеntrаciје vlаsništvа nаd mеdiјimа, dobio je potrebnu podršku.

Nije bilo dovoljno glasova za inicijativu zastupnice Hanke Vajzović koja je zatražila od Vijeća ministara da u roku 60 dana u parlamentarnu proceduru dostavi izmjenu postojećih propisa koje podrazumijevaju i donošenje zakona o stavljanju van snage Zakona o neovisnim i nadzornim tijelima policijske strukture.

Nakon što je odlučeno da se na narednoj sjednici razmatraju revizorski izvještaji za 73 državne institucije, zastupnici su dali suglasnot na ratificiranje nekoliko međunarodnih sporazuma čime je okončana današnja sjednica Zastupničkog doma PSBiH.

vecernji.ba

OGLASI

Loading