Select Page

Preko 2000 djece iz ŽZH imalo priliku učiti o ponašanju u hitnim slučajevima

Preko 2000 djece iz ŽZH imalo priliku učiti o ponašanju u hitnim slučajevima

U organizaciji Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke, u listopadu ove godine, održana je edukacija zaposlenika i djece u svim dječjim vrtićima u Županiji Zapadnohercegovačkoj, na temu „Ponašanje u slučaju pojave prirodnih i drugih nesreća i upoznavanje s brojevima telefona koji se koriste u hitnim slučajevima“ .

Edukacija u trajanju 45 minuta sastojala se iz dva dijela.

U prvom dijelu edukacije predstavljeni su pripadnici žurnih službi i operativnih snaga civilne zaštite koji su sudjelovali u provedbi edukacije. U razgovoru s djecom ukazano je na ulogu žurnih službi i operativnih snaga civilne zaštite, te su zaposlenici i djeca upoznati s brojevima telefona koji se koriste u hitnim situacijama. Prikazan je i edukativni crtani film o ponašanju djece u slučaju pojave prirodnih nepogoda i drugih nesreća.

U drugom dijelu edukacije uz zaposlenike Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke pripadnici žurnih službi i operativnih snaga civilne zaštite (Javnih vatrogasnih postrojbi, Gorskih službi spašavanja, Policijskih uprava općina/gradova, Crvenog križa općina/gradova i učenici odjeljenja medicinskih škola u Ljubuškom i Posušju) razgovarali su s djecom, fotografirali se i odgovarali na njihove upite, te im pokazali svoju opremu, uređaje i vozila koje koriste u izvršavanju zadaća iz svoga djelokruga rada, te su izvedene i kratke vježbe.

Edukacija je provedena u 31 vrtiću za preko 2.200 djece i 300 zaposlenika. Djeci su podijeljene bojanke s motivima operativnih snaga civilne zaštite i žurnih službi, te prigodni letci o ponašanju u slučaju pojave požara, potresa i drugih prirodnih nepogoda i nesreća.

Edukacija je provedena prema Nastavnom planu i programu edukacije, obuke i osposobljavanja u sustavu zaštite i spašavanja u 2023. godini, koji je izradila Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke. Suglasnost za održavanje edukacije u dječjim vrtićima dobivena je od strane općinskih/gradskih službi za opću upravu i društvene djelatnosti.

Iz Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke zahvaljuju svima koji su sudjelovali u provedbi edukacije, a na poseban način pripadnicima žurnih službi i službi zaštite i spašavanja, djeci i zaposlenicima i ravnateljicama dječjih vrtića.

(www.jabuka.tv | Foto: Uprava civilne zaštite ŽZH)

OGLASI

Loading