Select Page

Priopćenje za javnost Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH

Priopćenje za javnost Kriznog stožera Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH

Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke u cilju daljnjeg praćenja situacije i poduzimanja mjera iz kriznog plana pripravnosti za postupanje nadležnih institucija Županije Zapadnohercegovačke radi zaštite pučanstva od zaraznih bolesti izazvane novim koronavirusom COVID-2019, donosi priopćenje za javnost:

1. Na području Županije Zapadnohercegovačke do sada nema evidentiranih slučajeva oboljelih od koronavirusa COVID-2019.

2. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije zapadnohercegovačke nalaže osobama koje imaju povišenu temperaturu, kašlju i otežano dišu, a u posljednjih 14 dana su boravile u Kini, Italiji, Južnoj Koreji ili Iranu ili su bile u bliskom kontaktu s oboljelim osobama koje su došle iz ovih područja u posljednjih 14 dana, da se telefonskim putem jave pripadajućim zdravstvenim ustanovama na svom području radi eventualnog poduzimanja daljnjih zdravstvenih mjera.

Kontakti zdravstvenih ustanova na području Županije Zapadnohercegovačke:
Dom zdravlja Grude: 039-662-162 (124)
Dom zdravlja Široki Brijeg: 039-705-233 (124)
Dom zdravlja Ljubuški: 039-831-514 (124)
Dom zdravlja Posušje: 039-681-124 (124)
039-681-689
Uprava civilne zaštite ŽZH: 039-661-377 (121)
Zavod za javno zdravstvo ŽZH (ZZJZ) : 063 311-212 ravnatelj
063 356- 675 epidemiolog

3. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke preporučuje svi osobama da ne putuju u rizična područja, a ukoliko je nužno potrebno otputovati u navedena područja, preporučuje se pridržavanje svih protuepidemijskih mjera te propisanih mjera koje su naložene u rizičnom području.

4. Prema prethodnim preporukama Kriznog stožera Federalnog Ministarstva zdravstva sve osobe koje dolaze iz rizičnih područja bit će rješenjem sanitarnog inspektora stavljene pod 14- dnevni zdravstveni nadzor.

5. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke svim osobama preporučuje:

a) Često i temeljito pranje ruku sapunom i vodom (najmanje 20 sekundi) ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi alkohola (min. 69%).
– Pranjem ruku sapunom i vodom ili sredstvima za čišćenje ruku na bazi alkohola uklanjaju se virusi koji mogu biti na rukama.

b) Održavanje razmaka
– Potrebno je održavati razmak od najmanje jedan metar između osoba, posebno onih koji kašlju i kišu.jer se na taj način izbacuju male kapljice koje mogu sadržavati navedeni virus.
– Izbjegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta rukama.
– Dohvaćanjem brojnih površina i kontaminiranim rukama možemo virus prenijeti do očiju, nosa i usta odakle može ući u organizam i izazvati oboljenje.

c) Pridržavanje respiratorne higijene.
– Prilikom kašljanja ili kihanja potrebno je prekrivanje usta i nosa unutarnjom stranom lakta ili jednokratnom maramicom, koju nakon uporabe potrebno odmah baciti u kantu za otpatke i oprati ruke..
– Pridržavajući se navedenog štitimo osobe oko sebe od virusa koji izazivaju prehladu, gripu i COVID-19.

6. Prema naredbi Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva nalaže se zabrana posjete bolnicama i zdravstvenim ustanovama kao i ustanovama socijalne skrbi koje zbrinjavaju djecu, mlade i starije osobe.

7. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke preporučuje odgađanje javnih skupova, na kojem je planirano prisustvo većeg broj osoba do daljnjeg.

8. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke ne preporučuje osobama starije životne dobi korištenje javnog prijevoza, te dolazak na rutinske kontrolne u ordinacije kod obiteljskog liječnika ili u bolnice. Ukoliko je osobama ove dobi potreban recept ili liječnički savjet, preporučuje se kontakt telefonskim putem.

9. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke preporučuje odgodu redovitih specijalističko-konzultativnih pregleda, a neophodne preglede obavljati po procjeni specijaliste.

10. Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Županije Zapadnohercegovačke poziva sve građane na maksimalnu odgovornost prema svom i zdravlju drugih, te da se pridržavaju svih mjera i preporuka koje izdaju nadležne zdravstvene institucije i ustanove.

Krizni stožer Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH

OGLASI

Loading