Select Page

Ravnopravnost spolova – položaj žene u društvu

Ravnopravnost spolova – položaj žene u društvu

Predavanje na temu: RAVNOPRAVNOST SPOLOVA-POLOŽAJ ŽENE U DRUŠTVU održano je u petak 7. travnja s početkom u 20 i 30 sati u projekcijskoj sali Osnovne škole Ivana Mažuranića. Predavanje se održalo u sklopu obrazovnog sektora Vijeća mladih općine Posušje kojeg vodi Jozo Kolobarić.

Kolobarić se u svojemu predavanju osvrnuo na povijesni kontekst i kontinuitet borbe žena za ravnopravnost počevši od prvog vala feminizma 1848. godine, pa sve do danas čime se ukazalo na etape i političko-društveni aktivizam posljednjih 170 godina.

Predstavljene su i četiri knjige od interesa za ovu tematiku, a to su Tijelo, ženskost i moć Belme Bećirbašić pri čemu se naglasak stavio na antičku povijest i binarnu opoziciju između uma i tijela, odnosno muškosti i ženskosti, te na turbo folk kulturu koja dominira na Balkanu, te je svojevrsni pandan američke pop moderne kulture koji se, kada je u pitanju glazba, manifestira u R’N’B-u kada je riječ o američkom kontekstu. Druga knjiga na koju se Kolobarić osvrnuo Žive lutke-povratak seksizma Natashe Walter, koja govori o pornografskoj kulturi u kojoj djevojke same pristaju biti podređene i dopuštaju da im u tijelo bude upisan potrošački diskurs. Knjige Povijest celibata Elizabet Abbot i Moda Larsa Svendsona predstavljene su kao zanimljivi antropološko-filozofsko-kulturološo-sociološko-povijesni sadržaji koji čitatelja/icu upućuju u određene društvene aporije, te demistifikaciju istih. U osvrtu na Narandžasti izvještaj 2016.- Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava žena u BiH, Kolobarić je istakao da po podacima o izvještaju, 52,8 posto žena starijih od 15 godina u BiH iskusilo neki vid nasilja, te da je svaka treća žena u svijetu iskusila neki vid nasilja, najčešće od sadašnjih ili bivših partnera. U Bosni i Hercegovini nasilju su najčešće izložene žene u dobi od 18-24, te češće iz ruralnih nego urbanih sredina. Na marginama društva su Romkinje, samohrane majke, te žene (ali i muškarci) s invaliditetom. Kolobarić je pojašnjavao kompleksnosti pojmova spola i roda, te što označavaju. Također se dotakao pitanja, predrasuda i problema sa kojim se susreću LGBTQ osobe. Pri kraju se dotakao Istanbulske deklaracije i Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju nasilja u obitelji i nad ženama i najavio narednu temu-KAKO GLOBALIZACIJA OBLIKUJE NAŠE ŽIVOTE-PITANJE VIŠESTRUKOSTI IDENTITETA.

Vijeće mladih općine Posušje

OGLASI

Loading